الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم http://arbaeen-hussaini.mihanblog.com 2020-07-06T15:23:22+01:00 text/html 2019-10-23T04:40:06+01:00 arbaeen-hussaini.mihanblog.com السلام علیک یا فاطمة الزهراء (س) السلام علیک یا فاطمة الزهراء (س) راه پیمایی اربعین می تواند وسیله تحقق تمدن اسلامی باشد | به رهبری حسین علیه السلام | شکرانه اربعین | ای کاش در کنار شما بودم | نور هدایت انسان | راه‌نمای نصرت | عشق و ایمان ... http://arbaeen-hussaini.mihanblog.com/post/12 <style type="text/css"><!--a:hover { color: #FF9900; text-decoration: none; }a:link { color: #008AFF; text-decoration: none; }a:visited { color: #008AFF; text-decoration: none; }table.MsoTableGrid    {border:1.0pt solid black;    font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    }table.MsoTableColorfulGrid    {font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    color:black;    }--></style><p align="center"><font color="#008080"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ</span></font></p><p align="center"><font color="#008080"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها</span></font></p><p align="center">غدیر؛ نصب جانشین و توجه به مسأله امامت</p><p align="center"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj3" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="120" height="111" border="0"><param name="movie" value="http://cdn.persiangig.com/preview/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf"><param name="quality" value="High"><embed src="http://cdn.persiangig.com/preview/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj3" quality="High" width="120" height="111"></object></p><p align="center">&nbsp;1.76 مگابایت</p><p align="center"><b><a target="_blank" title="سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم" href="http://cdn.persiangig.com/download/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf/dl"><span style="background-color: #FFFF00"><font size="2" color="#008080">دریافت فایل فلش</font></span></a><span style="background-color: #FFFF00"><font size="2"><font color="#008080"> </font><font color="#D3523B">-</font><font color="#008080">&nbsp;</font></font><a target="_blank" title="سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم" href="http://s8.picofile.com/file/8346887300/ya_zahra_salamollah_alayha_59_328_.txt.html"> <font size="2" color="#008080">دریافت کد</font></a></span></b></p><p align="center"> </p><p align="center"><b><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/search-result?q=%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C&amp;nt=99,101,2,4,9,1,16,"><img src="http://s9.picofile.com/file/8339675300/ya_zahra_salamolah_alyha_salamati_va_tajil_dar_faraj_imam_mahdie_fateme_salavat_255_1111_1184_1600_311_313_3_.png" width="421" height="139" border="0"></a></b></p><p align="center"><a target="_blank" href="https://tv.razavi.ir/index/"><img src="http://s8.picofile.com/file/8348619018/ya_zahra_salamolah_alayha_59_8_.gif" width="136" height="141" border="0"></a><a target="_blank" href="https://www.karbobala.com/live/imam_hussain"><img src="http://s9.picofile.com/file/8348619476/ya_zahra_salamolah_alayha_59_pzh_imam_hussain_alayhesalam_.gif" width="136" height="141" border="0"></a><a target="_blank" href="https://www.karbobala.com/live/hazrat_abalfazl"><img src="http://s8.picofile.com/file/8348619676/ya_zahra_salamolah_alayha_59_pzh_haram_hazrat_abbas_alayhesalam.gif" width="136" height="141" border="0"></a></p><p align="center"> </p><p align="center"> </p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">**************</p><p align="center">&nbsp;حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p align="center">در مسیر تمدن نوین اسلامی</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s7.picofile.com/file/8375715734/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_36_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/special/show/1466166"><img src="http://s7.picofile.com/file/8375720626/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_35_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s7.picofile.com/file/8375720918/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_34_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/special/show/1466166"><img src="http://s6.picofile.com/file/8375728500/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_32_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8375728834/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_33_.png" width="539" height="762" border="0"></p><p align="center">در مسیر تمدن نوین اسلامی</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#D3523B"><a target="_blank" href="http://quran.anhar.ir/">http://quran.anhar.ir/</a></font></span></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://ahlolbait.com/media/15063"><font color="#008080"><span style="background-color: #FFFF00">http://ahlolbait.com/media/15063</span></font></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><font color="#008080"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></font></a></p><p align="center"><font color="#008080"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=43693"><font color="#008080">http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=43693</font></a></span></font></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/special/show/1466166"><font color="#008080">https://rasekhoon.net/special/show/1466166</font></a></span></p><p align="center">&nbsp;حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p align="center">نور هدایت انسان</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/43684/B/13980715_0143684.jpg" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center">نور هدایت انسان</p><p align="center">حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای: </p><p align="center">«حسین (علیه‌السّلام) متعلّق به انسانیّت است؛ ما شیعیان افتخار میکنیم که پیرو امام حسین هستیم، امّا امام حسین فقط متعلّق به ما نیست؛ مذاهب اسلامی، شیعه و سنّی، همه زیر پرچم امام حسین هستند. در این راه‌پیمایی عظیم حتّی کسانی که متدیّن به اسلام هم نیستند شرکت میکنند و این رشته ادامه خواهد داشت ان‌شاء‌الله؛ این یک آیت عظمایی است که خدای متعال دارد نشان میدهد.» ۱۳۹۸/۰۶/۲۷</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><font color="#008080"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></font></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=43684"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=43684</font></span></a></p><p align="center">&nbsp;حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p align="center">راه‌نمای نصرت</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/43682/B/13980715_0143682.jpg" width="539" height="754" border="0"></a></p><p align="center">راه‌نمای نصرت</p><p align="center">حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای: </p><p align="center">«در روزگاری که دشمنان اسلام و دشمنان امّت اسلامی با انواع و اقسام ابزارها و وسایل، با پول، با سیاست، با سلاح علیه امّت اسلامی دارند کار میکنند، خداوند متعال ناگهان حادثه‌ی راه‌پیماییِ اربعین را این‌جور عظمت میدهد، این‌ جور جلوه میدهد. این آیت عظمای الهی است، این نشانه‌ی اراده‌ی الهی بر نصرت امّت اسلامی است، این نشان میدهد که اراده‌ی خدای متعال بر نصرت امّت اسلامی تعلّق گرفته است.» ۱۳۹۸/۰۶/۲۷</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><font color="#008080"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></font></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=43682"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=43682</font></span></a></p><p align="center">&nbsp;حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین </p><p align="center">اربعین جهانی شد و جهانی‌تر هم خواهد شد</p><p align="center">پیام اربعین نجات دنیاست</p><p align="center">راه پیمایی اربعین می تواند وسیله تحقق تمدن اسلامی باشد</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s6.picofile.com/file/8375834368/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_37_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#D3523B"><a target="_blank" href="http://quran.anhar.ir/"><font color="#008080">http://quran.anhar.ir/</font></a></font></span></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://ahlolbait.com/media/15063"><font color="#008080"><span style="background-color: #FFFF00">http://ahlolbait.com/media/15063</span></font></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><font color="#008080"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></font></a></p><p dir="ltr" align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43490"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43490</font></span></a></p><p dir="ltr" align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/special/show/1466166"><font color="#008080">https://rasekhoon.net/special/show/1466166</font></a></span></p><p align="center">&nbsp;حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین </p><p dir="ltr" align="center">به رهبری حسین علیه السلام</p><p dir="ltr" align="center"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/special/show/1466166"><img src="http://s6.picofile.com/file/8375834926/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_38_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p dir="ltr" align="center">به رهبری حسین علیه السلام</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#D3523B"><a target="_blank" href="http://quran.anhar.ir/">http://quran.anhar.ir/</a></font></span></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://ahlolbait.com/media/15063"><font color="#008080"><span style="background-color: #FFFF00">http://ahlolbait.com/media/15063</span></font></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><font color="#008080"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></font></a></p><p align="center"><font color="#008080"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=43693"><font color="#008080">http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=43693</font></a></span></font></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/special/show/1466166"><font color="#008080">https://rasekhoon.net/special/show/1466166</font></a></span></p><p dir="ltr" align="center">حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p dir="ltr" align="center">عشق و ایمان</p><p dir="ltr" align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s6.picofile.com/file/8375854850/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_39_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p dir="ltr" align="center"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/special/show/1466166"><img src="http://s6.picofile.com/file/8375855500/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_40_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p dir="ltr" align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s6.picofile.com/file/8375855650/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_41_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p dir="ltr" align="center"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/special/show/1466166"><img src="http://s6.picofile.com/file/8375855742/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_42_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p dir="ltr" align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s6.picofile.com/file/8375855850/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_43_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p dir="ltr" align="center">عشق و ایمان</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#D3523B"><a target="_blank" href="http://quran.anhar.ir/">http://quran.anhar.ir/</a></font></span></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://ahlolbait.com/media/15063"><font color="#008080"><span style="background-color: #FFFF00">http://ahlolbait.com/media/15063</span></font></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><font color="#008080"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></font></a></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=34916"><font color="#008080">http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=34916</font></a></span></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/special/show/1466166"><font color="#008080">https://rasekhoon.net/special/show/1466166</font></a></span></p><p dir="ltr" align="center">حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p dir="ltr" align="center">شکرانه اربعین</p><p dir="ltr" align="center"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/special/show/1466166"><img src="http://s7.picofile.com/file/8375943768/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_44_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p dir="ltr" align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s7.picofile.com/file/8375946100/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_45_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p dir="ltr" align="center"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/special/show/1466166"><img src="http://s6.picofile.com/file/8375946318/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_46_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p dir="ltr" align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s6.picofile.com/file/8375946584/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_47_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p dir="ltr" align="center"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/special/show/1466166"><img src="http://s7.picofile.com/file/8375948684/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_48_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p dir="ltr" align="center">شکرانه اربعین</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#D3523B"><a target="_blank" href="http://quran.anhar.ir/"><font color="#008080">http://quran.anhar.ir/</font></a></font></span></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://ahlolbait.com/media/15063"><font color="#008080"><span style="background-color: #FFFF00">http://ahlolbait.com/media/15063</span></font></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><font color="#008080"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></font></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/audio-content?id=43500"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">http://farsi.khamenei.ir/audio-content?id=43500</font></span></a></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/special/show/1466166"><font color="#008080">https://rasekhoon.net/special/show/1466166</font></a></span></p><p dir="ltr" align="center">حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p dir="ltr" align="center">ای کاش در کنار شما بودم</p><p dir="ltr" align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s7.picofile.com/file/8375972484/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_49_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p dir="ltr" align="center"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/special/show/1466166"><img src="http://s6.picofile.com/file/8375972718/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_50_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p dir="ltr" align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s6.picofile.com/file/8375972892/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_51_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p dir="ltr" align="center"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/special/show/1466166"><img src="http://s7.picofile.com/file/8375972984/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_52_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p dir="ltr" align="center">ای کاش در کنار شما بودم</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#D3523B"><a target="_blank" href="http://quran.anhar.ir/"><font color="#008080">http://quran.anhar.ir/</font></a></font></span></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://ahlolbait.com/media/15063"><font color="#008080"><span style="background-color: #FFFF00">http://ahlolbait.com/media/15063</span></font></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><font color="#008080"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></font></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/audio-content?id=34873"><font color="#008080"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/audio-content?id=34873</span></font></a></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/special/show/1466166"><font color="#008080">https://rasekhoon.net/special/show/1466166</font></a></span></p><p dir="ltr" align="center">&nbsp;</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://qaem14.blog.ir/1398/08/01/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20ARBAEEN%20HOUSSANIE%20ALAYHE%20SALAM%20144148"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00"><font size="7">ادامه مطلب</font></span></a></p><p align="center"><br><b>**************</b></p><p align="center"><b><img alt="http://cdn.persiangig.com/preview/mWUF5NgLKC/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20estefade%20az%20mataleb%20ba%20zekre%20salavat%20azad%20ast.gif" class="transparent" src="http://cdn.persiangig.com/preview/mWUF5NgLKC/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20estefade%20az%20mataleb%20ba%20zekre%20salavat%20azad%20ast.gif" width="431" height="89"></b></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102)"><img alt="صلی الله علیک یا فاطمه الزهراء سلام اللهعلیها" src="http://cdn.persiangig.com/preview/xO67hKnwOo/1214.gif" width="431" hspace="0" height="32" border="0"></span></font></b></font></p><p style="text-align: center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8352992634/ya_zahra_salamolah_alayha_59_6_allahoma_ajel_levaliyek_alfaraj.png" width="539" height="151" border="0"></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات<br><br><font size="5">الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم</font></font></span></b></font></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#006600"><span style="color: #008080">التماس دعا</span></font></span></b></font></p> text/html 2019-10-19T20:40:16+01:00 arbaeen-hussaini.mihanblog.com السلام علیک یا فاطمة الزهراء (س) السلام علیک یا فاطمة الزهراء (س) اربعین حسینی | اربعین حضرت سیدالشهدا (علیه السلام) | اربعین | بیستم صفر | حماسه راهپیمایی اربعین | حادثه‌ اربعین | کربلا | پیاده‌روی اربعین http://arbaeen-hussaini.mihanblog.com/post/11 <style type="text/css"><!--a:hover { color: #FF9900; text-decoration: none; }a:link { color: #008AFF; text-decoration: none; }a:visited { color: #008AFF; text-decoration: none; }table.MsoTableGrid    {border:1.0pt solid black;    font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    }table.MsoTableColorfulGrid    {font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    color:black;    }--></style><p align="center"><font color="#008080"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ</span></font></p><p align="center"><font color="#008080"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها</span></font></p><p align="center">غدیر؛ نصب جانشین و توجه به مسأله امامت</p><p align="center"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj3" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="120" height="111" border="0"><param name="movie" value="http://cdn.persiangig.com/preview/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf"><param name="quality" value="High"><embed src="http://cdn.persiangig.com/preview/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj3" quality="High" width="120" height="111"></object></p><p align="center">&nbsp;1.76 مگابایت</p><p align="center"><b><a target="_blank" title="سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم" href="http://cdn.persiangig.com/download/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf/dl"><span style="background-color: #FFFF00"><font size="2" color="#008080">دریافت فایل فلش</font></span></a><span style="background-color: #FFFF00"><font size="2"><font color="#008080"> </font><font color="#D3523B">-</font><font color="#008080">&nbsp;</font></font><a target="_blank" title="سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم" href="http://s8.picofile.com/file/8346887300/ya_zahra_salamollah_alayha_59_328_.txt.html"> <font size="2" color="#008080">دریافت کد</font></a></span></b></p><p align="center"> </p><p align="center"><b><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/search-result?q=%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C&amp;nt=99,101,2,4,9,1,16,"><img src="http://s9.picofile.com/file/8339675300/ya_zahra_salamolah_alyha_salamati_va_tajil_dar_faraj_imam_mahdie_fateme_salavat_255_1111_1184_1600_311_313_3_.png" width="421" height="139" border="0"></a></b></p><p align="center"><a target="_blank" href="https://tv.razavi.ir/index/"><img src="http://s8.picofile.com/file/8348619018/ya_zahra_salamolah_alayha_59_8_.gif" width="136" height="141" border="0"></a><a target="_blank" href="https://www.karbobala.com/live/imam_hussain"><img src="http://s9.picofile.com/file/8348619476/ya_zahra_salamolah_alayha_59_pzh_imam_hussain_alayhesalam_.gif" width="136" height="141" border="0"></a><a target="_blank" href="https://www.karbobala.com/live/hazrat_abalfazl"><img src="http://s8.picofile.com/file/8348619676/ya_zahra_salamolah_alayha_59_pzh_haram_hazrat_abbas_alayhesalam.gif" width="136" height="141" border="0"></a></p><p align="center"> </p><p align="center"> </p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=43791"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/home/1398/1398072713117ecce.jpg" width="539" height="225" border="0"></a></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">**************</p><p align="center">&nbsp;حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s2.picofile.com/file/8375045542/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_11_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center">امام خامنه ای: </p><p align="center">اربعین یعنى میعاد شیعیان در یک کنگره‌ى بین‌المللى، جهانى، در یک سرزمینى که خود آن سرزمین خاطره‌انگیز است؛ سرزمین خاطره‌ها است؛ خاطره‌هاى باشکوه، خاطره‌هاى عظیم؛ سرزمین شهدا، مزار کشته‌شدگان راه خدا. اینجا جمع بشوند پیروان تشیّع، و دست برادرى و پیمان وفادارىِ هرچه بیشتر ببندند. این اربعین است. 1352/12/24</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#0000FF">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</font></span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/audio-content?id=43508"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#0000FF">http://farsi.khamenei.ir/audio-content?id=43508</font></span></a></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=40789"><font color="#0000FF">http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=40789</font></a></span></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244"><font color="#0000FF">https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244</font></a></span></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamHosein/Arbaein/VijeName.aspx"><font color="#0000FF">http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamHosein/Arbaein/VijeName.aspx</font></a></span></p><p align="center">حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p align="center">در راه کربلا</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38150/B/13960819_0138150.jpg" width="539" height="754" border="0"></a></p><p align="center">در راه کربلا</p><p align="center">حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای: </p><p align="center">«ما هنوز مبارزه را تمام شده نمیدانیم، ما هنوز حرکت حسینی را در جامعه خودمان پایان یافته تلقی نمیکنیم. ما هنوز در راه کربلا و عاشورا داریم حرکت میکنیم.» ۶۳/۰۷/۲۰</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=38150"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=38150</span></a></p><p align="center">حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38113/B/13960816_0138113.jpg" width="539" height="359" border="0"></a></p><p align="center">امام خامنه ای:</p><p align="center">&nbsp;ایام اربعین است و خوشا به حال آن کسانی که در حال پیاده‌روی هستند یا پیاده‌روی خواهند کرد و به زیارت اربعین خواهند رسید و آن زیارت خوش مضمونِ روز اربعین را إن‌شاءالله خطاب به حضرت خواهند خواند.<br>ما هم اینجا با شوق و با حسرت نگاه میکنیم به این گامهایی که:<br><br>هزاران گام در راه است و دل مشتاق و من حیران<br>که چون ره میتوانم یافتن سوی درون من هم</p><p align="center">۱۳۹۶/۰۸/۱۵</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=38113"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=38113</span></a></p><p align="center">&nbsp;حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p align="center">به رهبری حسین (علیه‌السلام)</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s3.picofile.com/file/8375145084/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_12_.png" width="539" height="974" border="0"></a></p><p align="center">حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: </p><p align="center">«یک جریانی است که به رهبری حسین‌بن‌علی (سلام‌الله‌علیه) دارد در دنیا پیش میرود؛ و ان‌شاءالله پیش خواهد رفت و کارگشا خواهد بود و گره‌‌های ملّتها را باز خواهد کرد.» ۱۳۹۶/۰۶/۳۰</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=38101"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=38101</span></a></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244">https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244</a></span></p><p align="center">&nbsp;حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p align="center">عشق و ایمان</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s2.picofile.com/file/8375303684/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_13_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center">عشق و ایمان</p><p align="center">حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: </p><p align="center">حرکت عظیم راهپیمایی اربعین، جلوه‌ای از ویژگی‌های برجسته‌ی مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) است که در آن، هم «ایمان، اعتقاد قلبی و باورهای راستین» موج می‌زند هم «عشق و محبت». ۹۴/۰۹/۰۹</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=34916"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=34916</span></a></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244">https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244</a></span></p><p align="center">حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s6.picofile.com/file/8375330100/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_14_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center">امام خامنه ای: </p><p align="center">شور و شوق مردم در اربعین ضامن بقای کشور است ... 1395/8/26</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=34917"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=34917</span></a></p><p align="center">حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p align="center">جاذبه‌ی حسینی</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s6.picofile.com/file/8375477826/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_25_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center">جاذبه‌ی حسینی</p><p align="center">امام خامنه ای: </p><p align="center">&nbsp;حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنانی درباره‌ی حرکت پیاده‌روی اربعین حسینی فرمودند: «این حرکت حرکت عشق و ایمان است؛ ما هم از دور نگاه میکنیم به این حرکت، و غبطه میخوریم به حال آن کسانى که این توفیق را پیدا کردند و این حرکت را انجام دادند. این کسانى که این راه را طى کردند و این حرکت عاشقانه را و مؤمنانه را دارند انجام میدهند، واقعاً دارند حسنه‌اى را انجام میدهند. این یک شعار بزرگ است، لا تُحِلّوا شَعائِرَ الله، این بلاشک جزو شعائرالله است. جا دارد که امثال بنده که محرومیم از این‌جور حرکتها عرض بکنیم که «یا لیتنا کنّا معکم فنفوز فوزاً عظیماً». ۱۳۹۴/۹/۹</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/video-content?id=31589"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/video-content?id=31589</span></a></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244">https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244</a></span></p><p align="center">حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p align="center">یا لیتنا کنا معکم</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/31580/B/13940910_0231580.jpg" width="539" height="808" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/31580/B/13940910_0231580.jpg" width="539" height="808" border="0"></a></p><p align="center">یا لیتنا کنا معکم</p><p align="center">امام خامنه ای در جلسه‌ی درس خارج فقه درباره‌ی حرکت پیاده‌روی اربعین حسینی فرمودند: </p><p align="center">این حرکت حرکت عشق و ایمان است؛ ما هم از دور نگاه میکنیم به این حرکت، و غبطه میخوریم به حال آن کسانى که این توفیق را پیدا کردند و این حرکت را انجام دادند. این کسانى که این راه را طى کردند و این حرکت عاشقانه را و مؤمنانه را دارند انجام میدهند، واقعاً دارند حسنه‌اى را انجام میدهند. این یک شعار بزرگ است، لا تُحِلّوا شَعائِرَ الله، این بلاشک جزو شعائرالله است. جا دارد که امثال بنده که محرومیم از این‌جور حرکتها عرض بکنیم که «یا لیتنا کنّا معکم فنفوز فوزاً عظیماً». ۱۳۹۴/۹/۹</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=31580"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=31580</font></span></a></p><p align="center">حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s7.picofile.com/file/8375567976/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_26_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center">حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s6.picofile.com/file/8375568476/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_27_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center">امام خامنه ای: </p><p align="center">«اربعین با این حرکتی که عمدتاً بین نجف و کربلا در راه‌پیمایی هر سال به وجود می‌آید بین‌المللی شد؛ چشمهای مردم دنیا به این حرکت دوخته شد؛ امام حسین (علیه‌السّلام) و معرفت حسینی به برکت این حرکت عظیم مردمی بین‌المللی شد، جهانی شد.» 1398/06/27</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></a></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244">https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244</a></span></p><p align="center">&nbsp;اربعین حسینی / اربعین حضرت سیدالشهدا (علیه السلام)/ اربعین/ بیستم صفر</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=1737"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/43786/B/13980725_0143786.jpg" width="539" height="754" border="0"></a></p><p align="center">پرچم حقیقت</p><p align="center">امام خامنه ای: </p><p align="center">به همان اندازه که مجاهدت حسین بن علی و یارانش به عنوان صاحبان پرچم سخت بود، به همان اندازه نیز مجاهدت زینب و مجاهدت امام سجاد و بقیه‌ی بزرگواران، دشوار بود. درسی که اربعین به ما میدهد، این است که باید یاد حقیقت و خاطره‌ی شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه داشت. میدان تبلیغات، میدان بسیار عظیم و خطرناکی است. ۶۸/۶/۲۹</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=1737"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=1737</font></span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=43786"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=43786</font></span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=1737"><img src="http://s7.picofile.com/file/8375594342/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_29_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center">امام خامنه ای:</p><p align="center">اگر امروز هم بتوانند شیعیان آن سرزمین پاک و مقدّس را یک چنین میعادى قرار بدهند، البتّه بسیار کار بجا و جالبى خواهد بود و هم دنباله‌گیرى از راهى است که ائمّه‌ى هدیٰ (علیهم‌السّلام) به ما ارائه دادند. ...</p><p align="center">&nbsp;اربعین یعنى میعاد شیعیان در یک کنگره‌ى بین‌المللى، جهانى، در یک سرزمینى که خود آن سرزمین خاطره‌انگیز است؛ سرزمین خاطره‌ها است؛ خاطره‌هاى باشکوه، خاطره‌هاى عظیم؛ سرزمین شهدا، مزار کشته‌شدگان راه خدا. اینجا جمع بشوند پیروان تشیّع، و دست برادرى و پیمان وفادارىِ هرچه بیشتر ببندند. این اربعین است.</p><p align="center">۱۳۵۲/۱۲/۲۴</p><p align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8375594684/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_28_.png" width="539" height="762" border="0"></p><p align="center">امام خامنه ای:</p><p align="center">می‌دانید یکى از علائم ایمان زیارت اربعین است؟ ... یکی از معانی آن این است که شیعه یک جمع متفرّقى بود؛ یک جامعه‌اى بود که در یک جا و در یک مکان زندگى نمیکرد؛ در مدینه بودند، در کوفه بودند، در بصره بودند، در اهواز بودند، در قم بودند، در خراسان بودند ... همدیگر را کمتر میدیدند. ... یک کنگره‌ى جهانى لازم بود براى شیعیانِ روزگار ائمّه (علیهم‌السّلام). این کنگره‌ى جهانى را معیّن کردند، وقتش را هم معیّن کردند؛ گفتند در این موعدِ معیّن، در آن کنگره هرکس بتواند شرکت کند. آن موعد، روز اربعین است؛ و جاى شرکت، سرزمین کربلا است؛ چون روح شیعه روح کربلائى است، روح عاشورائى است؛ در کالبد شیعه تپش روز عاشورا مشهود است؛ شیعه هرجا که هست دنباله‌روِ عاشوراى حسین است. این است که مى‌بینیم همه جا این تپش‌هایى که در شیعه مکشوف شده، از آن مرقد پاک ناشى است؛ اینها شعله‌هایى بوده که از آن روح مقدّس و پاک و از آن تربت عالى‌مقدار سرکشیده؛ به جانها و روحها زده؛ انسانها را به گلوله‌هاى داغى تبدیل کرده و آنها را به قلب دشمن فرو برده.</p><p align="center">۱۳۵۲/۱۲/۲۴</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=1737"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=1737</font></span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=43786"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=43786</font></span></a></p><p align="center">&nbsp;اربعین حسینی / اربعین حضرت سیدالشهدا (علیه السلام)/ اربعین/ بیستم صفر</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=1737"><img src="http://s6.picofile.com/file/8375606684/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_30_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=1737"><img src="http://s6.picofile.com/file/8375612876/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_31_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center">امام خامنه ای:</p><p align="center">استقامت کردن یعنی ثبات ورزیدن در این راه و تحت تأثیر عوامل گوناگون قرار نگرفتن. راه، راه همواری نیست؛ راه خدا، راه تلاش در راه خدا، راه اقامه‌ی حق و عدل، راه رسیدن به تمدّن اسلامی و نظام حقیقی اسلامی و جامعه‌ی اسلامی راه دشواری است؛ راهی است که پیغمبران در این راه با زحمت حرکت کردند و پیش رفتند ... سعی‌تان این باشد که از عزم و اراده‌تان در این راه کاسته نشود؛ روزبه‌روز ان‌شاءالله ثابت‌قدم‌تر بشوید.<br><br>راهپیمایی اربعین نشانه آمادگی مبارزه در راه خداست</p><p align="center">در راه خدا عزمتان کاسه نشود</p><p align="center">۱۳۹۶/۰۸/۱۸</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=1737"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=1737</font></span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=38141"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=38141</font></span></a></p><p align="center">&nbsp;اربعین حسینی / اربعین حضرت سیدالشهدا (علیه السلام)/ اربعین/ بیستم صفر</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=1737"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/24792/C/13921001_0124792.jpg" width="429" height="600" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=1737"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/24792/C/13921001_0224792.jpg" width="400" height="560" border="0"></a></p><p align="center">اربعین و شکوفه‌های عاشورایی</p><p align="center">امام خامنه ای: </p><p align="center">&nbsp;اولین شکوفه‌های عاشورایی در اربعین شکفته شد. اولین جوشش‌های چشمه‌ی جوشان محبت حسینی - که شطّ همیشه جاری زیارت را در طول این قرن‌ها به راه انداخته است - در اربعین پدید آمد.<br>پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب ۸۵/۰۱/۰۱</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=1737"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=1737</font></span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=24792"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=24792</font></span></a></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5721">http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5721</a></font></span></p><p align="center">&nbsp;اربعین حسینی / اربعین حضرت سیدالشهدا (علیه السلام)/ اربعین/ بیستم صفر</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=1737"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/34932/B/13950829_0134932.jpg" width="539" height="539" border="0"></a></p><p align="center">اگر زینب (س) نبود، کربلا نبود</p><p align="center">امام خامنه ای:</p><p align="center">اگر زینب (سلام الله علیها) نبود، کربلا نبود. اگر رشادت های حضرت زینب (سلام الله علیها) نبود، حادثه عاشورا این چنین گسترش پیدا نمی‌کرد و اینچنین در تاریخ ماندگار نمی‌شد. ۸۹</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=1737"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=1737</font></span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=34932"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=34932</span></a></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5721">http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5721</a></font></span></p><p align="center">&nbsp;اربعین حسینی / اربعین حضرت سیدالشهدا (علیه السلام)/ اربعین/ بیستم صفر</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=1737"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/43792/B/13980727_0243792.jpg" width="539" height="384" border="0"></a></p><p align="center">اربعین؛ رسانه پر قدرت عاشورا</p><p align="center">امام خامنه ای:</p><p align="center">اربعینِ اوّل، رسانه‌ی پُرقدرت عاشورا است. از روز عاشورا تا روز اربعین چهل روزِ فرمانروایی منطقِ حق در میان دنیای ظلمانی حاکمیّت بنی‌امیّه و سفیانی‌ها بود. رسانه‌ی حقیقی یعنی فریاد زینب کبریٰ، فریاد حضرت سجّاد... امروز هم در دنیای پیچیده‌ی پُرتبلیغات و پُرهیاهویی که بر بشریّت حاکم است، این حرکت اربعین، یک فریاد رسا و یک رسانه‌ی بی‌همتا است.<br>۱۳۹۸/۰۷/۲۱</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=1737"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=1737</font></span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=43792"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=43792</span></a></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5721">http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5721</a></font></span></p><p align="center">&nbsp;اربعین حسینی / اربعین حضرت سیدالشهدا (علیه السلام)/ اربعین/ بیستم صفر</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=1737"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/43793/B/13980727_0143793.jpg" width="539" height="312" border="0"></a></p><p align="center">پیوند حسینی</p><p align="center">امام خامنه ای:</p><p align="center">از دَه‌ها کشور در راه‌پیمایی اربعین شرکت میکنند و میهمان مردم عراق میشوند، سعی کنیم در این راه‌پیمایی پیوندهای مستحکم بین برادران مسلمان را بیشتر کنیم؛ پیوند بین عراقی و غیر عراقی، پیوند بین شیعه و سنّی، پیوند بین عرب و فارس و تُرک و کُرد؛ این پیوندها مایه‌ی سعادت است، این پیوندها آیت رحمت پروردگار است. ۹۸/۰۶/۲۷</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=1737"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=1737</font></span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=43793"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=43793</span></a></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5721">http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5721</a></font></span></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">موارد مرتبط:</span></font></p><p align="center"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=1484"><font size="2" color="#008080">&nbsp;حضرت زینب (سلام الله علیها) / امام حسین(علیه السلام)/امیرالمومنین/حضرت زهرا/الگوی اسلامی زن/پرستار/اسارت/کربلا/عاشورا/شام / زینب/زینب کبری</font></a></span></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><font size="2" color="#008080"><b><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=2007">&nbsp;درس‌های اربعین / اربیعن حسینی/ درس‌های عاشورا</a></b></font></span></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=40828"><font color="#D3523B">تحلیل ۴۵ سال پیش رهبر انقلاب درباره مراسم اربعین حسینی</font></a></span></p><p align="center"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=14204"><font color="#008080">&nbsp;عزاداری هیئتهای دانشجویی در اربعین / هیئتهای دانشجویی / مراسم عزاداری اربعین</font></a></span></p><p align="center"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=43477"><font color="#008080">خدمت عاشقانه</font></a></span></p><p align="center"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=43482"><font color="#008080">دیدار جمعی از موکب‌داران عراقی</font></a></span></p><p align="center"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=43489"><font color="#008080">مشتاقیم به شما</font></a></span></p><p align="center"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=43507"><font color="#008080">میثاق تاریخی اربعین</font></a></span></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#D3523B"><b><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/audio-content?id=43500"><font color="#008080">کلیپ صوتی | شکرانه اربعین</font></a></b></font></span></p><p align="center"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/special/show/1466166/مجموعه-عکس-نوشته-های-اربعین"><font color="#008080">مجموعه عکس نوشته های اربعین</font></a></span></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=31520"><img src="http://s7.picofile.com/file/8375564850/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_rghaeram_esnhshbsh.gif" width="539" height="103" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/special/show/1397769/ویژه-نامه-اربعین-1397"><img src="https://rasekhoon.net/_files/images/special/vijename-arbaein98.jpg" width="539" height="202" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/special/show/735904/یک-کاروان-شکوه-ویژه-نامه-اربعین-حسینی"><img src="https://rasekhoon.net/_files/userfiles/vizhe/94/arbaeen02.jpg" width="539" height="243" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamHosein/Arbaein/VijeName.aspx"><img src="http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamHosein/Arbaein/91/header.jpg" width="539" height="235" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://www.aviny.com/Occasion/archive/Topic/index_topic.aspx#5"><img src="http://www.aviny.com/Occasion/archive/Topic/monasebatha_topic1.jpg" width="500" height="137" border="0"></a></p><p align="center">ویژه ماه صفر و اربعین حسینی علیه السلام ...</p><p align="center"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj6" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="421" height="575" border="0">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<param name="movie" value="http://cdn.persiangig.com/preview/GXe3i6ANfb/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_vmsvaha_1441_esnhshdd.swf">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<param name="quality" value="High">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<embed src="http://cdn.persiangig.com/preview/GXe3i6ANfb/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_vmsvaha_1441_esnhshdd.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj6" quality="High" width="421" height="575"></object></p><p align="center">حجم:&nbsp; 360.60 کیلوبایت</p><p align="center">اندازه اصلی: 1012 * 1383</p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="http://cdn.persiangig.com/download/GXe3i6ANfb/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_vmsvaha_1441_esnhshdd.swf/dl">دریافت فایل ویژه نامه (<span lang="en-us">SWF</span>)</a></span></p><p align="center"> </p><p align="center"> </p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><b><a target="_blank" href="http://qaem14.blog.ir/1398/07/27/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20ARBAEEN%20HOUSSANIE%20ALAYHE%20SALAM%201441"><font size="7"><span style="background-color: #FFFF00">ادامه مطلب</span></font></a></b></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><br><b>**************</b></p><p align="center"><b><img alt="http://cdn.persiangig.com/preview/mWUF5NgLKC/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20estefade%20az%20mataleb%20ba%20zekre%20salavat%20azad%20ast.gif" class="transparent" src="http://cdn.persiangig.com/preview/mWUF5NgLKC/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20estefade%20az%20mataleb%20ba%20zekre%20salavat%20azad%20ast.gif" width="431" height="89"></b></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102)"><img alt="صلی الله علیک یا فاطمه الزهراء سلام اللهعلیها" src="http://cdn.persiangig.com/preview/xO67hKnwOo/1214.gif" width="431" hspace="0" height="32" border="0"></span></font></b></font></p><p style="text-align: center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8352992634/ya_zahra_salamolah_alayha_59_6_allahoma_ajel_levaliyek_alfaraj.png" width="539" height="151" border="0"></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات<br><br><font size="5">الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم</font></font></span></b></font></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#006600"><span style="color: #008080">التماس دعا</span></font></span></b></font></p> text/html 2019-10-17T19:47:37+01:00 arbaeen-hussaini.mihanblog.com السلام علیک یا فاطمة الزهراء (س) السلام علیک یا فاطمة الزهراء (س) مشکورین... | تشکر امام خامنه‌ای از ملت و عشایر و دولت عراق http://arbaeen-hussaini.mihanblog.com/post/10 <style type="text/css"><!--a:hover { color: #FF9900; text-decoration: none; }a:link { color: #008AFF; text-decoration: none; }a:visited { color: #008AFF; text-decoration: none; }table.MsoTableGrid    {border:1.0pt solid black;    font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    }table.MsoTableColorfulGrid    {font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    color:black;    }--></style><p align="center"><font color="#008080"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ</span></font></p><p align="center"><font color="#008080"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها</span></font></p><p align="center">غدیر؛ نصب جانشین و توجه به مسأله امامت</p><p align="center"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj3" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="120" height="111" border="0"><param name="movie" value="http://cdn.persiangig.com/preview/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf"><param name="quality" value="High"><embed src="http://cdn.persiangig.com/preview/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj3" quality="High" width="120" height="111"></object></p><p align="center">&nbsp;1.76 مگابایت</p><p align="center"><b><a target="_blank" title="سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم" href="http://cdn.persiangig.com/download/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf/dl"><span style="background-color: #FFFF00"><font size="2" color="#008080">دریافت فایل فلش</font></span></a><span style="background-color: #FFFF00"><font size="2"><font color="#008080"> </font><font color="#D3523B">-</font><font color="#008080">&nbsp;</font></font><a target="_blank" title="سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم" href="http://s8.picofile.com/file/8346887300/ya_zahra_salamollah_alayha_59_328_.txt.html"> <font size="2" color="#008080">دریافت کد</font></a></span></b></p><p align="center"> </p><p align="center"><b><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/search-result?q=%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C&amp;nt=99,101,2,4,9,1,16,"><img src="http://s9.picofile.com/file/8339675300/ya_zahra_salamolah_alyha_salamati_va_tajil_dar_faraj_imam_mahdie_fateme_salavat_255_1111_1184_1600_311_313_3_.png" width="421" height="139" border="0"></a></b></p><p align="center"><a target="_blank" href="https://tv.razavi.ir/index/"><img src="http://s8.picofile.com/file/8348619018/ya_zahra_salamolah_alayha_59_8_.gif" width="136" height="141" border="0"></a><a target="_blank" href="https://www.karbobala.com/live/imam_hussain"><img src="http://s9.picofile.com/file/8348619476/ya_zahra_salamolah_alayha_59_pzh_imam_hussain_alayhesalam_.gif" width="136" height="141" border="0"></a><a target="_blank" href="https://www.karbobala.com/live/hazrat_abalfazl"><img src="http://s8.picofile.com/file/8348619676/ya_zahra_salamolah_alayha_59_pzh_haram_hazrat_abbas_alayhesalam.gif" width="136" height="141" border="0"></a></p><p align="center"> </p><p align="center"> </p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">**************</p><p align="center"><font size="6" color="#008080"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">مشکورین...</span></font></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080"><b>تشکر </b></font></span><font color="#008080"><b><span style="background-color: #FFFF00">امام خامنه‌ای </span></b></font><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080"><b>از ملت و عشایر و دولت عراق</b></font></span></p><p align="center"><b>حضرت آیت الله امام خامنه‌ای:</b></p><p align="center">من همین‌جا مناسب میدانم و لازم میدانم به‌مناسبت یاد از آن اجتماع عظیم، از دولت عراق، ملّت عراق، عشایر عراق که در این آزمون بسیار مهم فداکاری کردند، خدمت کردند، کَرم و بزرگواری نشان دادند، تشکّر کنم. حادثه‌ی عجیبی بود حادثه‌ی امسالِ اربعین کربلا. این راه را دشمنان اسلام و دشمنان اهل‌بیت به خیال خود مسدود کرده بودند. ببینید چه حرکت عظیمی اتّفاق افتاد! وقتی حتّی جسمها در کنار هم قرار میگیرد، این‌جور انعکاس پیدا میکند.<br>۱۳۹۳/۱۰/۱۹</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/31472/B/13940902_0131472.jpg" width="539" height="379" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/31472/B/13940902_0231472.jpg" width="539" height="769" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/31472/B/13940902_0331472.jpg" width="539" height="769" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/31472/B/13940902_0431472.jpg" width="539" height="769" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/31472/B/13940902_0531472.jpg" width="539" height="769" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/31472/B/13940902_0631472.jpg" width="539" height="769" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/31472/B/13940902_0731472.jpg" width="539" height="769" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/31472/B/13940902_0831472.jpg" width="539" height="769" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/31472/B/13940902_0931472.jpg" width="539" height="769" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/31472/B/13940902_1031472.jpg" width="539" height="769" border="0"></a></p><p align="center"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/31472/B/13940902_1131472.jpg" width="539" height="769" border="0"></p><p align="center"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/31472/B/13940902_1231472.jpg" width="539" height="769" border="0"></p><p align="center"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/31472/B/13940902_1331472.jpg" width="539" height="769" border="0"></p><p align="center"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/31472/B/13940902_1431472.jpg" width="539" height="769" border="0"></p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=31472"><font color="#008080"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=31472</span></font></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></a></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><font size="7" color="#008080"><b><a target="_blank" href="http://qaem14.blog.ir/1398/07/25/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20ARBAEEN%20HOUSSANIE%20ALAYHE%20SALAM%20TIKHAMVAVDI%201441">ادامه مطلب</a></b></font></span></p><p align="center"><br><b>**************</b></p><p align="center"><b><img alt="http://cdn.persiangig.com/preview/mWUF5NgLKC/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20estefade%20az%20mataleb%20ba%20zekre%20salavat%20azad%20ast.gif" class="transparent" src="http://cdn.persiangig.com/preview/mWUF5NgLKC/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20estefade%20az%20mataleb%20ba%20zekre%20salavat%20azad%20ast.gif" width="431" height="89"></b></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102)"><img alt="صلی الله علیک یا فاطمه الزهراء سلام اللهعلیها" src="http://cdn.persiangig.com/preview/xO67hKnwOo/1214.gif" width="431" hspace="0" height="32" border="0"></span></font></b></font></p><p style="text-align: center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8352992634/ya_zahra_salamolah_alayha_59_6_allahoma_ajel_levaliyek_alfaraj.png" width="539" height="151" border="0"></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات<br><br><font size="5">الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم</font></font></span></b></font></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#006600"><span style="color: #008080">التماس دعا</span></font></span></b></font></p> text/html 2019-10-16T20:26:29+01:00 arbaeen-hussaini.mihanblog.com السلام علیک یا فاطمة الزهراء (س) السلام علیک یا فاطمة الزهراء (س) پیاده‌روی اربعین؛ بزرگ‌ترین گردهمایی عالم http://arbaeen-hussaini.mihanblog.com/post/9 <style type="text/css"><!--a:hover { color: #FF9900; text-decoration: none; }a:link { color: #008AFF; text-decoration: none; }a:visited { color: #008AFF; text-decoration: none; }table.MsoTableGrid    {border:1.0pt solid black;    font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    }table.MsoTableColorfulGrid    {font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    color:black;    }--></style><p align="center"><font color="#008080"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ</span></font></p><p align="center"><font color="#008080"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها</span></font></p><p align="center">غدیر؛ نصب جانشین و توجه به مسأله امامت</p><p align="center"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj3" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="120" height="111" border="0"><param name="movie" value="http://cdn.persiangig.com/preview/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf"><param name="quality" value="High"><embed src="http://cdn.persiangig.com/preview/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj3" quality="High" width="120" height="111"></object></p><p align="center">&nbsp;1.76 مگابایت</p><p align="center"><b><a target="_blank" title="سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم" href="http://cdn.persiangig.com/download/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf/dl"><span style="background-color: #FFFF00"><font size="2" color="#008080">دریافت فایل فلش</font></span></a><span style="background-color: #FFFF00"><font size="2"><font color="#008080"> </font><font color="#D3523B">-</font><font color="#008080">&nbsp;</font></font><a target="_blank" title="سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم" href="http://s8.picofile.com/file/8346887300/ya_zahra_salamollah_alayha_59_328_.txt.html"> <font size="2" color="#008080">دریافت کد</font></a></span></b></p><p align="center"> </p><p align="center"><b><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/search-result?q=%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C&amp;nt=99,101,2,4,9,1,16,"><img src="http://s9.picofile.com/file/8339675300/ya_zahra_salamolah_alyha_salamati_va_tajil_dar_faraj_imam_mahdie_fateme_salavat_255_1111_1184_1600_311_313_3_.png" width="421" height="139" border="0"></a></b></p><p align="center"><a target="_blank" href="https://tv.razavi.ir/index/"><img src="http://s8.picofile.com/file/8348619018/ya_zahra_salamolah_alayha_59_8_.gif" width="136" height="141" border="0"></a><a target="_blank" href="https://www.karbobala.com/live/imam_hussain"><img src="http://s9.picofile.com/file/8348619476/ya_zahra_salamolah_alayha_59_pzh_imam_hussain_alayhesalam_.gif" width="136" height="141" border="0"></a><a target="_blank" href="https://www.karbobala.com/live/hazrat_abalfazl"><img src="http://s8.picofile.com/file/8348619676/ya_zahra_salamolah_alayha_59_pzh_haram_hazrat_abbas_alayhesalam.gif" width="136" height="141" border="0"></a></p><p align="center"> </p><p align="center"> </p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">**************</p><p align="center"><font size="5" color="#D3523B"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">پیاده‌روی اربعین؛ بزرگ‌ترین گردهمایی عالم</span></font></p><p align="center"><b>حضرت آیت الله امام خامنه‌ای:</b></p><p align="center"><font size="1"><b>&nbsp;* پیاده‌روی اربعین مظهر عشق همراه با بصیرت</b></font></p><p align="center"><font size="1"><b>معمولاً در این‌جور پدیده‌هایی که انسان مشاهده میکند که تبلیغاتی برای آن انجام نگرفته لکن ناگهان یک پدیده‌ای در محیط دید انسان بُروز میکند، دست خدایی مشهودتر از همه‌جای دیگر است... اینها پدیده‌هایی است که هیچ تبلیغاتی هم برایش نمیشود، تلاشی هم انجام نمیگیرد. شما ببینید برای اینکه ده هزار نفر، پنجاه هزار نفر را یک جا جمع کنند، چقدر تلاش تبلیغاتی در دنیا انجام میگیرد، آخرش هم نمیشود. اینجا با وجود موانع فراوان، از ایران فقط دو میلیون نفر برای پیاده‌روی هشتاد کیلومتری -برای پیاده‌روی، نه برای لذّت بردن و در هتل لمیدن- بلند میشوند میروند کربلا؛ چند برابر آن [هم] از خود عراق و از مناطق دیگر؛ این یک حادثه‌ی الهی است، این یک پدیده‌ی الهی است؛ این نشان‌دهنده‌ی این است که این راه، راه عشق است؛ منتها نه عشق مجنونانه، عشق همراه بصیرت؛ مثل عشق اولیا به خدا؛ اَللٰهُمَّ ارزُقنی حُبَّکَ وَ حُبَّ مَن یُحِبُّکَ وَ حُبَّ کُلِّ عَمَلٍ یوصِلُنی اِلیٰ قُربِک؛ این حبّ و این عشق، عشق همراه با بصیرت است؛ میداند، میفهمد و این جاذبه او را میکِشد، این مغناطیس او را میکِشد. خب، بنابراین کار، کار بزرگی است؛ پدیده، پدیده‌ی عظیمی است. من اوّلاً به کسانی که موفّق شدند و رفتند، خوشامد عرض میکنم و قبول الهی را برای کارشان درخواست میکنم و غبطه‌ی خودم را نسبت به کار آنها -که ما محروم بودیم، آنها موفّق شدند- عرض میکنم. از مردم عراق که پذیرایی کردند، محبّت کردند، این جمعیّت عظیم را توانستند ظرف چند روز اداره کنند، تشکّر میکنم. حادثه، حادثه‌ی فوق‌العاده مهمّی است.<br>بیانات در دیدار بسیجیان ۱۳۹۵/۰۹/۰۳</b></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s6.picofile.com/file/8375332376/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_15_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center"><b>حضرت آیت الله امام خامنه‌ای:</b></p><p align="center"><b><font size="1">&nbsp;* راه‌پیمایی اربعین را شکر کنید</font></b></p><p align="center"><b><font size="1">این حادثه‌ی راه‌پیمایی را شکر کنید. شکرش ازجمله به این است که آن روحیّات را، آن حالات را -که در این دو سه روزی که مشغول راه‌پیمایی بودید، آنجا مشاهده کردید یا احساس کردید- در خودتان نگه دارید؛ آن برادری را، آن مهربانی را، آن توجّه به ولایت را، آن آماده شدن بدن برای تَعَب کشیدن را، آن ترجیح دادن زحمت کشیدن و عرق ریختن و راه رفتن بر راحتی و تنبلی را. در همه‌ی‌ امور زندگی باید این را دنبال کرد؛ این میشود شکر.<br>بیانات در دیدار بسیجیان ۱۳۹۵/۰۹/۰۳<br><br>* لزوم آسان کردن راه‌پیمایی اربعین توسط مسئولین</font></b></p><p align="center"><b><font size="1">از جمله‌ی شاخه‌های شکر، یکی این است که این کار را برای کسانی که عاشق این کارند، آسان کنیم که مسئولیّت این به عهده‌ی مسئولان بخشهای مختلف کشور است. گاهی حوادثی پیش می‌آید؛ نگذارند این حوادث [تکرار شود]، پیشگیری کنند؛ این هم جزو شکر است. به‌هرحال این نعمت را قدر بدانیم، نعمت بزرگی است. و این ان‌شاءﷲ یک نعمت پایدار خواهد بود و برای ملّت ایران و ملّت عراق، مایه‌ی عزّت و سربلندی و افتخار خواهد بود. حالا در دنیا سعی میکنند که نگذارند این نورافکن قوی دیده بشود، لکن نمیتوانند، دیده خواهد شد؛ سعی میکنند دیده نشود یا تحریفش کنند، [امّا] هیچ‌کدام به جایی نمیرسد؛ وقتی ادامه دادید حرکت را، ناچار، حقیقت خود را آشکار خواهد کرد.<br>بیانات در دیدار بسیجیان ۱۳۹۵/۰۹/۰۳</font></b></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s6.picofile.com/file/8375333500/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_16_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center"><b>حضرت آیت الله امام خامنه‌ای:</b></p><p align="center"><b>* پیاده‌روی اربعین؛ حرکت عشق و ایمان</b></p><p align="center"><b><font size="1">این روزها روزهای نزدیک به اربعین است. پدیده‌ی بی‌نظیر و بی‌سابقه‌ای هم در این سالهای اخیر به‌وجود آمده و آن، پیاده‌روی میان نجف و کربلا یا بعضی از شهرهای دورتر از نجف تا کربلا است؛ بعضی از بصره، بعضی از مرز، بعضی از شهرهای دیگر، پیاده راه می‌اُفتند و حرکت میکنند. این حرکت حرکت عشق و ایمان است؛ ما هم از دور نگاه میکنیم به این حرکت، و غبطه میخوریم به حال آن کسانی که این توفیق را پیدا کردند و این حرکت را انجام دادند: گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم‌ بُعد منزل نبوَد در سفر روحانی </font> </b></p><p align="center"><b><font size="1">بیانات در ابتداى درس خارج فقه‌ درباره پیاده‌روی اربعین 1394/9/9</font></b></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s6.picofile.com/file/8375368700/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_17_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center"><b>حضرت آیت الله امام خامنه‌ای:</b></p><p align="center"><b><font size="1">&nbsp;* شعار بزرگ الهی</font></b></p><p align="center"><b><font size="1">این کسانی که این راه را طی کردند و این حرکت عاشقانه را و مؤمنانه را دارند انجام میدهند، واقعاً دارند حسنه‌ای را انجام میدهند. این یک شعار بزرگ است، لا تُحِلّوا شَعائِرَ الله، این بلاشک جزو شعائرالله است. جا دارد که امثال بنده که محرومیم از این‌جور حرکتها عرض بکنیم که «یا لیتنا کنّا معکم فنفوز فوزاً عظیماً». همان‌طور که عرض کردیم، این حرکت حرکت عشق و ایمان است؛ هم در آن ایمان و اعتقاد قلبی و باورهای راستین، تحریک‌کننده و عمل‌کننده است؛ هم عشق و محبّت. تفکّر اهل‌بیت و تفکّر شیعی همین‌جور است؛ ترکیبی است از عقل و عاطفه، ترکیبی است از ایمان و عشق؛ ترکیب این دو. این آن‌چیزی است که در سایر فِرَق اسلامی، خلأ آن محسوس است؛ سعی هم میکنند گاهی به یک نحوی این خلأ را پُر کنند، [امّا] نمیشود؛ چه کسی مثل خاندان پیغمبر -این عناصر برجسته، ممتاز، نورانی، ملکوتی- وجود دارد در بین معتقَداتِ شُعبِ دیگرِ اسلامی، که این‌جور مردم به آنها عشق بورزند، با آنها تعامل کنند، با آنها حرف بزنند، به آنها سلام کنند و از آنها ان‌شاءالله جواب بشنوند؛ چه‌کسی دیگر وجود دارد؟ این است که این یک فرصتی است در اختیار پیروان اهل‌بیت؛ این زیارت ائمّه (علیهم‌السّلام)، این معاشقه‌ی معنوی با این بزرگواران، این زیارتهای سرشار از مفاهیم عالی و ممتاز که در اختیار ما است.<br>بیانات در ابتداى درس خارج فقه‌ درباره پیاده‌روی اربعین ۱۳۹۴/۹/۹</font></b></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s7.picofile.com/file/8375373818/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_18_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center"><b>حضرت آیت الله امام خامنه‌ای:</b></p><p align="center"><b><font size="1">&nbsp;* فرصتی که باید مغتنم شمرد</font></b></p><p align="center"><b><font size="1">این حرکت عظیمِ مردم از ایران، از کشورهای دیگر اسلامی، از هند، از اروپا، حتّی از آمریکا و کشورهای دیگر، از راه‌های دور، افرادی می‌آیند در این راه‌پیمایی شرکت میکنند؛ دو روز، سه روز بیشتر یا کمتر - در این راه، پای پیاده حرکت میکنند؛ مردم عراق هم انصافاً با کمال بزرگواری و محبّت پذیرایی میکنند از اینها؛ خیلی حرکت عظیم و پرمعنا و پرمغزی است و کسانی که موفّق میشوند باید مغتنم بشمارند.<br>بیانات در ابتداى درس خارج فقه‌ درباره پیاده‌روی اربعین ۱۳۹۴/۹/۹</font></b></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s7.picofile.com/file/8375391134/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_19_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center"><b>حضرت آیت الله امام خامنه‌ای:</b></p><p align="center"><b><font size="1">&nbsp;* بزرگ‌ترین گردهمایی عالم</font></b></p><p align="center"><b><font size="1">امسال(۱) شما ملاحظه کردید در اربعین حسینی میلیون‌ها انسان در کنار هم قرار گرفتند؛ خود این حرکت عظیم یک جمعی از مسلمانها -البتّه مخصوص شیعه نبود، سنّی‌ها هم بودند- که در دنیا انعکاس پیدا کرد، تعظیم کردند؛ تجلیل کردند؛ آن را بزرگ‌ترین گردهمایی عالم به حساب آوردند؛ چه کسانی؟ آنهایی که دارند مسائل اسلامی را رصد میکنند.<br>بیانات در دیدار مسئولان نظام و میهمانان بیست و هشتمین کنفرانس بین‌المللى وحدت اسلامى‌ ۱۳۹۳/۱۰/۱۹</font></b></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s6.picofile.com/file/8375392826/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_20_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34856"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34856</span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></a></p><p align="center">&nbsp;<b>حضرت آیت الله امام خامنه‌ای:</b></p><p align="center"><b><font size="1">* نماد عزّت اسلامی</font></b></p><p align="center"><b><font size="1">من همین‌جا مناسب میدانم و لازم میدانم به‌مناسبت یاد از آن اجتماع عظیم، از دولت عراق، ملّت عراق، عشایر عراق که در این آزمون بسیار مهم فداکاری کردند، خدمت کردند، کَرم و بزرگواری نشان دادند، تشکّر کنم. حادثه‌ی عجیبی بود حادثه‌ی امسالِ(۲) اربعین کربلا. این راه را دشمنان اسلام و دشمنان اهل‌بیت به خیال خود مسدود کرده بودند. ببینید چه حرکت عظیمی اتّفاق افتاد! وقتی حتّی جسمها در کنار هم قرار میگیرد، این‌جور انعکاس پیدا میکند. اگر ما با هم باشیم، کشورهای اسلامی، ملّتهای مسلمان -سنّی و شیعه و فِرَق مختلف تسنّن و تشیّع- با یکدیگر دلهایشان صاف باشد، نسبت به یکدیگر سوءظن نداشته باشند، سوءنیّت نداشته باشند، به یکدیگر اهانت نکنند، ببینید در دنیا چه اتّفاقی خواهد افتاد؛ چه عزّتی برای اسلام درست خواهد شد! وحدت؛ وحدت.<br>بیانات در دیدار مسئولان نظام و میهمانان بیست و هشتمین کنفرانس بین‌المللى وحدت اسلامى‌ ۱۳۹۳/۱۰/۱۹</font></b></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s6.picofile.com/file/8375408134/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_21_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center">&nbsp;<b>حضرت آیت الله امام خامنه‌ای:</b></p><p align="center"><b><font size="1">&nbsp;* نمونه ارتباط دوستانه دو ملت ایران و عراق</font></b></p><p align="center"><b><font size="1">راه‌پیمایی مراسم روز اربعین یک نمونه از این ارتباط دوستانه [دو ملت ایران و عراق] است به‌گونه‌ای که مردم عراق در پذیرایی از زائران ایرانی، از انفاق و محبت و ارادت چیزی کم نمی‌گذارند. مسئولان دو کشور ایران و عراق، باید از این فضا و فرصت برای منافع دو کشور بیشترین استفاده را بکنند.<br>دیدار رئیس جمهوری عراق با رهبر انقلاب ۱۳۹۴/۹/۳</font></b></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s6.picofile.com/file/8375413242/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_22_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center">&nbsp;<b>حضرت آیت الله امام خامنه‌ای:</b></p><p align="center"><b><font size="1">&nbsp;* مهمان‌نوازی مردم عراق از زائران اربعین حسینی</font></b></p><p align="center"><b><font size="1">میهمان‌نوازی و کَرَم در استقبال از زائران اربعین حسینی یکی دیگر از صفات ممتاز مردم عراق است. این رفتار عاشقانه‌ی معنوی در دنیای امروز مادی بسیار مهم و قابل توجه است و هنوز به‌درستی عمق این فضیلت مردم عراق شناخته نشده است.<br>دیدار نخست‌وزیر عراق با رهبر انقلاب ۱۳۹۴/۳/۲۷</font></b></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s7.picofile.com/file/8375415742/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_23_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center">&nbsp;<b>حضرت آیت الله امام خامنه‌ای:</b></p><p align="center"><b><font size="1">&nbsp;* رعایت مقررات و ضوابط در سفر اربعین</font></b></p><p align="center"><b><font size="1">البتّه این عرایض ما موجب نشود که بعضی‌ها خارج از مقرّرات بخواهند بلند شوند راه بیفتند و حرکت کنند؛ نه، طبق همان مقرّراتی که دولت اسلامی معیّن کرده است؛ خب، دوستان ما در دولت نشسته‌اند فکر کرده‌اند، مقرّراتی و ضوابطی برای این کار در نظر گرفته‌اند، این ضوابط حتماً مراعات بشود؛ جوری نباشد که کسانی خارج از این ضوابط بگویند «برویم همین‌طور حرکت کنیم، سر به بیابان بگذاریم -مثلاً- برویم»، این‌جوری مطلوب نیست؛ این ضوابط را حتماً بایستی رعایت کنند.<br>بیانات در ابتداى درس خارج فقه‌ درباره پیاده‌روی اربعین ۱۳۹۴/۹/۹</font></b></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s6.picofile.com/file/8375418292/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_24_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34856"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34856</span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></a></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><b><a target="_blank" href="http://qaem14.blog.ir/1398/07/24/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20ARBAEEN%20HOUSSANIE%20ALAYHE%20SALAM%20144121"><font size="7"><span style="background-color: #FFFF00">ادامه مطلب</span></font></a></b></p><p align="center"><br><b>**************</b></p><p align="center"><b><img alt="http://cdn.persiangig.com/preview/mWUF5NgLKC/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20estefade%20az%20mataleb%20ba%20zekre%20salavat%20azad%20ast.gif" class="transparent" src="http://cdn.persiangig.com/preview/mWUF5NgLKC/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20estefade%20az%20mataleb%20ba%20zekre%20salavat%20azad%20ast.gif" width="431" height="89"></b></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102)"><img alt="صلی الله علیک یا فاطمه الزهراء سلام اللهعلیها" src="http://cdn.persiangig.com/preview/xO67hKnwOo/1214.gif" width="431" hspace="0" height="32" border="0"></span></font></b></font></p><p style="text-align: center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8352992634/ya_zahra_salamolah_alayha_59_6_allahoma_ajel_levaliyek_alfaraj.png" width="539" height="151" border="0"></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات<br><br><font size="5">الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم</font></font></span></b></font></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#006600"><span style="color: #008080">التماس دعا</span></font></span></b></font></p> text/html 2019-10-15T04:29:54+01:00 arbaeen-hussaini.mihanblog.com السلام علیک یا فاطمة الزهراء (س) السلام علیک یا فاطمة الزهراء (س) عشق و ایمان | حرکت عظیم راهپیمایی اربعین، جلوه‌ای از ویژگی‌های برجسته‌ی مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) است که در آن ... http://arbaeen-hussaini.mihanblog.com/post/8 <style type="text/css"><!--a:hover { color: #FF9900; text-decoration: none; }a:link { color: #008AFF; text-decoration: none; }a:visited { color: #008AFF; text-decoration: none; }table.MsoTableGrid    {border:1.0pt solid black;    font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    }table.MsoTableColorfulGrid    {font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    color:black;    }--></style><p align="center"><font color="#008080"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ</span></font></p><p align="center"><font color="#008080"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها</span></font></p><p align="center">غدیر؛ نصب جانشین و توجه به مسأله امامت</p><p align="center"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj3" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="120" height="111" border="0"><param name="movie" value="http://cdn.persiangig.com/preview/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf"><param name="quality" value="High"><embed src="http://cdn.persiangig.com/preview/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj3" quality="High" width="120" height="111"></object></p><p align="center">&nbsp;1.76 مگابایت</p><p align="center"><b><a target="_blank" title="سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم" href="http://cdn.persiangig.com/download/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf/dl"><span style="background-color: #FFFF00"><font size="2" color="#008080">دریافت فایل فلش</font></span></a><span style="background-color: #FFFF00"><font size="2"><font color="#008080"> </font><font color="#D3523B">-</font><font color="#008080">&nbsp;</font></font><a target="_blank" title="سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم" href="http://s8.picofile.com/file/8346887300/ya_zahra_salamollah_alayha_59_328_.txt.html"> <font size="2" color="#008080">دریافت کد</font></a></span></b></p><p align="center"> </p><p align="center"><b><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/search-result?q=%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C&amp;nt=99,101,2,4,9,1,16,"><img src="http://s9.picofile.com/file/8339675300/ya_zahra_salamolah_alyha_salamati_va_tajil_dar_faraj_imam_mahdie_fateme_salavat_255_1111_1184_1600_311_313_3_.png" width="421" height="139" border="0"></a></b></p><p align="center"><a target="_blank" href="https://tv.razavi.ir/index/"><img src="http://s8.picofile.com/file/8348619018/ya_zahra_salamolah_alayha_59_8_.gif" width="136" height="141" border="0"></a><a target="_blank" href="https://www.karbobala.com/live/imam_hussain"><img src="http://s9.picofile.com/file/8348619476/ya_zahra_salamolah_alayha_59_pzh_imam_hussain_alayhesalam_.gif" width="136" height="141" border="0"></a><a target="_blank" href="https://www.karbobala.com/live/hazrat_abalfazl"><img src="http://s8.picofile.com/file/8348619676/ya_zahra_salamolah_alayha_59_pzh_haram_hazrat_abbas_alayhesalam.gif" width="136" height="141" border="0"></a></p><p align="center"> </p><p align="center"> </p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">**************</p><p align="center"><b><font size="5" color="#008080"><span style="background-color: #FFFF00">عشق و ایمان</span></font></b></p><p align="center"><b><font size="5">حضرت آیت الله امام خامنه‌ای:</font></b></p><p align="center">حرکت عظیم راهپیمایی اربعین، جلوه‌ای از ویژگی‌های برجسته‌ی مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) است که در آن، هم «ایمان، اعتقاد قلبی و باورهای راستین» موج می‌زند هم «عشق و محبت». ۹۴/۰۹/۰۹</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/34916/B/13950827_0134916.jpg" width="539" height="669" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/34916/B/13950827_0234916.jpg" width="539" height="669" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/34916/B/13950827_0334916.jpg" width="539" height="669" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/34916/B/13950827_0434916.jpg" width="539" height="669" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/34916/B/13950827_0534916.jpg" width="539" height="669" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/34916/B/13950827_0634916.jpg" width="539" height="669" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/34916/B/13950827_0734916.jpg" width="539" height="669" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/34916/B/13950827_0834916.jpg" width="539" height="669" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/34916/B/13950827_0934916.jpg" width="539" height="669" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/34916/B/13950827_1034916.jpg" width="539" height="669" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/34916/B/13950827_1134916.jpg" width="539" height="669" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/34916/B/13950827_1234916.jpg" width="539" height="669" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/34916/B/13950827_1334916.jpg" width="539" height="669" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/34916/B/13950827_1434916.jpg" width="539" height="669" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/34916/B/13950827_1534916.jpg" width="539" height="359" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/34916/B/13950827_1634916.jpg" width="539" height="359" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/34916/B/13950827_1734916.jpg" width="539" height="359" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/34916/B/13950827_1834916.jpg" width="539" height="359" border="0"></a></p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=34916">http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=34916</a></span></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></a></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><b><a target="_blank" href="http://qaem14.blog.ir/1398/07/23/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20EVI%20ESNHSHBS"><font size="7"><span style="background-color: #FFFF00">ادامه مطلب</span></font></a></b></p><p align="center"><br><b>**************</b></p><p align="center"><b><img alt="http://cdn.persiangig.com/preview/mWUF5NgLKC/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20estefade%20az%20mataleb%20ba%20zekre%20salavat%20azad%20ast.gif" class="transparent" src="http://cdn.persiangig.com/preview/mWUF5NgLKC/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20estefade%20az%20mataleb%20ba%20zekre%20salavat%20azad%20ast.gif" width="431" height="89"></b></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102)"><img alt="صلی الله علیک یا فاطمه الزهراء سلام اللهعلیها" src="http://cdn.persiangig.com/preview/xO67hKnwOo/1214.gif" width="431" hspace="0" height="32" border="0"></span></font></b></font></p><p style="text-align: center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8352992634/ya_zahra_salamolah_alayha_59_6_allahoma_ajel_levaliyek_alfaraj.png" width="539" height="151" border="0"></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات<br><br><font size="5">الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم</font></font></span></b></font></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#006600"><span style="color: #008080">التماس دعا</span></font></span></b></font></p> text/html 2019-10-14T18:10:47+01:00 arbaeen-hussaini.mihanblog.com السلام علیک یا فاطمة الزهراء (س) السلام علیک یا فاطمة الزهراء (س) راهیپمایی اربعین قدرت اسلام و یک رسانه بی‌همتا در دنیای پیچیده امروز است | با تمسک به سیدالشهداء(ع) در مقابل آمریکا کوتاه نمی‌آییم | آمریکایی‌ها با چهره خصمانه خود به سپاه، عزت آن را افزون‌تر کردند http://arbaeen-hussaini.mihanblog.com/post/7 <style type="text/css"><!--a:hover { color: #FF9900; text-decoration: none; }a:link { color: #008AFF; text-decoration: none; }a:visited { color: #008AFF; text-decoration: none; }table.MsoTableGrid    {border:1.0pt solid black;    font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    }table.MsoTableColorfulGrid    {font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    color:black;    }--></style><p align="center"><font color="#008080"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ</span></font></p><p align="center"><font color="#008080"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها</span></font></p><p align="center">غدیر؛ نصب جانشین و توجه به مسأله امامت</p><p align="center"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj3" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="120" height="111" border="0"><param name="movie" value="http://cdn.persiangig.com/preview/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf"><param name="quality" value="High"><embed src="http://cdn.persiangig.com/preview/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj3" quality="High" width="120" height="111"></object></p><p align="center">&nbsp;1.76 مگابایت</p><p align="center"><b><a target="_blank" title="سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم" href="http://cdn.persiangig.com/download/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf/dl"><span style="background-color: #FFFF00"><font size="2" color="#008080">دریافت فایل فلش</font></span></a><span style="background-color: #FFFF00"><font size="2"><font color="#008080"> </font><font color="#D3523B">-</font><font color="#008080">&nbsp;</font></font><a target="_blank" title="سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم" href="http://s8.picofile.com/file/8346887300/ya_zahra_salamollah_alayha_59_328_.txt.html"> <font size="2" color="#008080">دریافت کد</font></a></span></b></p><p align="center"> </p><p align="center"><b><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/search-result?q=%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C&amp;nt=99,101,2,4,9,1,16,"><img src="http://s9.picofile.com/file/8339675300/ya_zahra_salamolah_alyha_salamati_va_tajil_dar_faraj_imam_mahdie_fateme_salavat_255_1111_1184_1600_311_313_3_.png" width="421" height="139" border="0"></a></b></p><p align="center"><a target="_blank" href="https://tv.razavi.ir/index/"><img src="http://s8.picofile.com/file/8348619018/ya_zahra_salamolah_alayha_59_8_.gif" width="136" height="141" border="0"></a><a target="_blank" href="https://www.karbobala.com/live/imam_hussain"><img src="http://s9.picofile.com/file/8348619476/ya_zahra_salamolah_alayha_59_pzh_imam_hussain_alayhesalam_.gif" width="136" height="141" border="0"></a><a target="_blank" href="https://www.karbobala.com/live/hazrat_abalfazl"><img src="http://s8.picofile.com/file/8348619676/ya_zahra_salamolah_alayha_59_pzh_haram_hazrat_abbas_alayhesalam.gif" width="136" height="141" border="0"></a></p><p align="center"> </p><p align="center"> </p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">**************</p><p align="center">حضرت آیت الله امام خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا در دانشگاه امام حسین علیه‌السلام: 21 / مهر / 1398</p><p align="center">با تمسک به سیدالشهداء(ع) در مقابل آمریکا کوتاه نمی‌آییم</p><p align="center">آمریکایی‌ها با چهره خصمانه خود به سپاه، عزت آن را افزون‌تر کردند</p><p align="center">&nbsp;راهیپمایی اربعین قدرت اسلام و یک رسانه بی‌همتا در دنیای پیچیده امروز است</p><p align="center">امروز سپاه بحمدالله هم در داخل، هم در خارج از کشور دارای عزت است. اتفاقاً دشمنان هم به این عزت کمک کردند. آمریکایی‌ها با چهره‌ی خشن و عبوسشان و با رفتار خصمانه‌ای که با سپاه نشان دادند، عزت سپاه را بیشتر کردند. دشمنان خدا با بندگان خدا دشمنی میکنند و این دشمنی، چهره‌ی بندگان خدا را روشن‌تر میکند و آنان را عزیزتر میکند.</p><p align="center"><a target="_blank" href="https://www.leader.ir/fa/content/23663"><img src="http://s3.picofile.com/file/8375224326/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_fkghaikhddiha_esnhshbd.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center">حضرت آیت الله امام خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا در دانشگاه امام حسین علیه‌السلام: 21 / مهر / 1398</p><p align="center">با تمسک به سیدالشهداء(ع) در مقابل آمریکا کوتاه نمی‌آییم</p><p align="center">آمریکایی‌ها با چهره خصمانه خود به سپاه، عزت آن را افزون‌تر کردند</p><p align="center">&nbsp;راهیپمایی اربعین قدرت اسلام و یک رسانه بی‌همتا در دنیای پیچیده امروز است</p><p align="center">ابزار نظامی سپاه باید پیشرفته باشد. ما در زمینه ابزار نظامی در دوران طاغوت، هم وابسته، هم عقب مانده و هم نابلد بودیم. ابزار نظامی باید بروز باشد، مال خود شما باشد، خود شما آن را ابداع و تولید کنید. ببینید امروز در همه زمینه های نظامی و اطلاعاتی چه لازم دارید و به سراغ آن بروید.</p><p align="center"><a target="_blank" href="https://www.leader.ir/fa/content/23663"><img src="http://s3.picofile.com/file/8375224618/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_fkghaikhddiha_esnhshbd_2_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center">حضرت آیت الله امام خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا در دانشگاه امام حسین علیه‌السلام: 21 / مهر / 1398</p><p align="center">با تمسک به سیدالشهداء(ع) در مقابل آمریکا کوتاه نمی‌آییم</p><p align="center">آمریکایی‌ها با چهره خصمانه خود به سپاه، عزت آن را افزون‌تر کردند</p><p align="center">&nbsp;راهیپمایی اربعین قدرت اسلام و یک رسانه بی‌همتا در دنیای پیچیده امروز است</p><p align="center">اهمیت اربعین از روز اول هم که بوجود آمد، به همین اندازه امروز بود. اربعین اول، رسانه پُرقدرت عاشوراست. این چهل روز، چهل روز فرمانروایی منطق حق در میان دنیای ظلمانی بنی امیه و سفیانی ها بود. اهل بیت در یک حرکت چهل روزه طوفانی بپا کردند/ امروز هم این حرکت راهپیمایی در دنیای پیچیده و پُرتبلیغات، یک فریاد رسا و یک رسانه بی همتاست. چنین چیزی در دنیا وجود ندارد؛ اینکه همه حرکت میکنند به سمت آن مبدأ. بدرستی گفتید که الحسین یجمعنا. این حرکت باید روزبه روز گسترش و عمق بیشتری پیدا بکند.</p><p align="center"><a target="_blank" href="https://www.leader.ir/fa/content/23663"><img src="http://s2.picofile.com/file/8375225692/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_fkghaikhddiha_esnhshbd_3_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#D3523B"><a target="_blank" href="https://www.leader.ir/fa/content/23663">https://www.leader.ir/fa/content/23663</a></font></span></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=43749"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=43749</font></span></a></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://qaem14.blog.ir/1398/07/22/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20fkghaikhddiha%20esnhshbd"><font size="7"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">ادامه مطلب</span></font></a></p><p align="center"><br><b>**************</b></p><p align="center"><b><img alt="http://cdn.persiangig.com/preview/mWUF5NgLKC/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20estefade%20az%20mataleb%20ba%20zekre%20salavat%20azad%20ast.gif" class="transparent" src="http://cdn.persiangig.com/preview/mWUF5NgLKC/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20estefade%20az%20mataleb%20ba%20zekre%20salavat%20azad%20ast.gif" width="431" height="89"></b></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102)"><img alt="صلی الله علیک یا فاطمه الزهراء سلام اللهعلیها" src="http://cdn.persiangig.com/preview/xO67hKnwOo/1214.gif" width="431" hspace="0" height="32" border="0"></span></font></b></font></p><p style="text-align: center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8352992634/ya_zahra_salamolah_alayha_59_6_allahoma_ajel_levaliyek_alfaraj.png" width="539" height="151" border="0"></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات<br><br><font size="5">الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم</font></font></span></b></font></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#006600"><span style="color: #008080">التماس دعا</span></font></span></b></font></p> text/html 2019-10-13T19:37:00+01:00 arbaeen-hussaini.mihanblog.com السلام علیک یا فاطمة الزهراء (س) السلام علیک یا فاطمة الزهراء (س) به رهبری حسین علیه‌السلام | یک جریانی است که به رهبری حسین‌بن‌علی (سلام‌الله‌علیه) دارد در دنیا پیش میرود؛ و ان‌شاءالله ... http://arbaeen-hussaini.mihanblog.com/post/6 <style type="text/css"><!--a:hover { color: #FF9900; text-decoration: none; }a:link { color: #008AFF; text-decoration: none; }a:visited { color: #008AFF; text-decoration: none; }table.MsoTableGrid    {border:1.0pt solid black;    font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    }table.MsoTableColorfulGrid    {font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    color:black;    }--></style><p align="center"><font color="#008080"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ</span></font></p><p align="center"><font color="#008080"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها</span></font></p><p align="center">غدیر؛ نصب جانشین و توجه به مسأله امامت</p><p align="center"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj3" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="120" height="111" border="0"><param name="movie" value="http://cdn.persiangig.com/preview/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf"><param name="quality" value="High"><embed src="http://cdn.persiangig.com/preview/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj3" quality="High" width="120" height="111"></object></p><p align="center">&nbsp;1.76 مگابایت</p><p align="center"><b><a target="_blank" title="سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم" href="http://cdn.persiangig.com/download/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf/dl"><span style="background-color: #FFFF00"><font size="2" color="#008080">دریافت فایل فلش</font></span></a><span style="background-color: #FFFF00"><font size="2"><font color="#008080"> </font><font color="#D3523B">-</font><font color="#008080">&nbsp;</font></font><a target="_blank" title="سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم" href="http://s8.picofile.com/file/8346887300/ya_zahra_salamollah_alayha_59_328_.txt.html"> <font size="2" color="#008080">دریافت کد</font></a></span></b></p><p align="center"> </p><p align="center"><b><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/search-result?q=%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C&amp;nt=99,101,2,4,9,1,16,"><img src="http://s9.picofile.com/file/8339675300/ya_zahra_salamolah_alyha_salamati_va_tajil_dar_faraj_imam_mahdie_fateme_salavat_255_1111_1184_1600_311_313_3_.png" width="421" height="139" border="0"></a></b></p><p align="center"><a target="_blank" href="https://tv.razavi.ir/index/"><img src="http://s8.picofile.com/file/8348619018/ya_zahra_salamolah_alayha_59_8_.gif" width="136" height="141" border="0"></a><a target="_blank" href="https://www.karbobala.com/live/imam_hussain"><img src="http://s9.picofile.com/file/8348619476/ya_zahra_salamolah_alayha_59_pzh_imam_hussain_alayhesalam_.gif" width="136" height="141" border="0"></a><a target="_blank" href="https://www.karbobala.com/live/hazrat_abalfazl"><img src="http://s8.picofile.com/file/8348619676/ya_zahra_salamolah_alayha_59_pzh_haram_hazrat_abbas_alayhesalam.gif" width="136" height="141" border="0"></a></p><p align="center"> </p><p align="center">**************</p><p align="center">&nbsp; &nbsp; <a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43626"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/home/1398/13980711934464e9.jpg" width="539" height="225" border="0"></a></p><p align="center"> </p><p align="center"> </p><p align="center">**************</p><p align="center">&nbsp;حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p align="center"> </p><p align="center">به رهبری حسین (علیه‌السلام)</p><p align="center"> </p><p align="center">حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای:</p><p align="center">«یک جریانی است که به رهبری حسین‌بن‌علی (سلام‌الله‌علیه) دارد در دنیا پیش میرود؛ و ان‌شاءالله پیش خواهد رفت و کارگشا خواهد بود و گره‌‌های ملّتها را باز خواهد کرد.» ۱۳۹۶/۰۶/۳۰</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38101/B/13960815_1738101.jpg" width="539" height="718" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38101/B/13960815_2038101.jpg" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38101/B/13960815_0338101.jpg" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38101/B/13960815_0138101.jpg" width="539" height="718" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38101/B/13960815_0238101.jpg" width="539" height="385" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38101/B/13960815_0438101.jpg" width="539" height="539" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38101/B/13960815_0538101.jpg" width="539" height="539" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38101/B/13960815_0638101.jpg" width="539" height="539" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38101/B/13960815_0738101.jpg" width="539" height="539" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38101/B/13960815_0838101.jpg" width="539" height="539" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38101/B/13960815_0938101.jpg" width="539" height="539" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38101/B/13960815_1038101.jpg" width="539" height="539" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38101/B/13960815_1138101.jpg" width="539" height="539" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38101/B/13960815_1238101.jpg" width="539" height="539" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38101/B/13960815_1338101.jpg" width="539" height="539" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38101/B/13960815_1438101.jpg" width="539" height="539" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38101/B/13960815_1538101.jpg" width="539" height="539" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38101/B/13960815_1638101.jpg" width="539" height="539" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38101/B/13960815_1838101.jpg" width="539" height="967" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38101/B/13960815_1938101.jpg" width="539" height="967" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38101/B/13960815_2138101.jpg" width="539" height="967" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38101/B/13960815_2238101.jpg" width="539" height="967" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38101/B/13960815_2338101.jpg" width="539" height="967" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38101/B/13960815_2438101.jpg" width="539" height="967" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38101/B/13960815_2538101.jpg" width="539" height="967" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38101/B/13960815_2638101.jpg" width="539" height="967" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38101/B/13960815_2738101.jpg" width="539" height="967" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/38101/B/13960815_2838101.jpg" width="539" height="967" border="0"></a></p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=38101"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=38101</span></a></p><p align="center"> </p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><font size="7" color="#008080"><b><a href="http://qaem14.blog.ir/1398/07/21/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20ARBAEEN%20HOUSSANIE%20ALAYHE%20SALAM%20144112">ادامه مطلب</a></b></font></span></p><p align="center"><br><b>**************</b></p><p align="center"><b><img alt="http://cdn.persiangig.com/preview/mWUF5NgLKC/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20estefade%20az%20mataleb%20ba%20zekre%20salavat%20azad%20ast.gif" class="transparent" src="http://cdn.persiangig.com/preview/mWUF5NgLKC/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20estefade%20az%20mataleb%20ba%20zekre%20salavat%20azad%20ast.gif" width="431" height="89"></b></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102)"><img alt="صلی الله علیک یا فاطمه الزهراء سلام اللهعلیها" src="http://cdn.persiangig.com/preview/xO67hKnwOo/1214.gif" width="431" hspace="0" height="32" border="0"></span></font></b></font></p><p style="text-align: center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8352992634/ya_zahra_salamolah_alayha_59_6_allahoma_ajel_levaliyek_alfaraj.png" width="539" height="151" border="0"></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات<br><br><font size="5">الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم</font></font></span></b></font></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#006600"><span style="color: #008080">التماس دعا</span></font></span></b></font></p> text/html 2019-10-13T13:26:38+01:00 arbaeen-hussaini.mihanblog.com السلام علیک یا فاطمة الزهراء (س) السلام علیک یا فاطمة الزهراء (س) راهپیمایی میلیونی اربعین، حاصل مجاهدت مدافعان حرم است http://arbaeen-hussaini.mihanblog.com/post/5 <style type="text/css"><!--a:hover { color: #FF9900; text-decoration: none; }a:link { color: #008AFF; text-decoration: none; }a:visited { color: #008AFF; text-decoration: none; }table.MsoTableGrid    {border:1.0pt solid black;    font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    }table.MsoTableColorfulGrid    {font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    color:black;    }--></style><p align="center"><font color="#008080"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ</span></font></p><p align="center"><font color="#008080"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها</span></font></p><p align="center">غدیر؛ نصب جانشین و توجه به مسأله امامت</p><p align="center"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj3" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="120" height="111" border="0"><param name="movie" value="http://cdn.persiangig.com/preview/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf"><param name="quality" value="High"><embed src="http://cdn.persiangig.com/preview/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj3" quality="High" width="120" height="111"></object></p><p align="center">&nbsp;1.76 مگابایت</p><p align="center"><b><a target="_blank" title="سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم" href="http://cdn.persiangig.com/download/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf/dl"><span style="background-color: #FFFF00"><font size="2" color="#008080">دریافت فایل فلش</font></span></a><span style="background-color: #FFFF00"><font size="2"><font color="#008080"> </font><font color="#D3523B">-</font><font color="#008080">&nbsp;</font></font><a target="_blank" title="سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم" href="http://s8.picofile.com/file/8346887300/ya_zahra_salamollah_alayha_59_328_.txt.html"> <font size="2" color="#008080">دریافت کد</font></a></span></b></p><p align="center"> </p><p align="center"><b><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/search-result?q=ظهور امام مهدی&amp;nt=99,101,2,4,9,1,16,"><img src="http://s9.picofile.com/file/8339675300/ya_zahra_salamolah_alyha_salamati_va_tajil_dar_faraj_imam_mahdie_fateme_salavat_255_1111_1184_1600_311_313_3_.png" width="421" height="139" border="0"></a></b></p><p align="center"><a target="_blank" href="https://tv.razavi.ir/index/"><img src="http://s8.picofile.com/file/8348619018/ya_zahra_salamolah_alayha_59_8_.gif" width="136" height="141" border="0"></a><a target="_blank" href="https://www.karbobala.com/live/imam_hussain"><img src="http://s9.picofile.com/file/8348619476/ya_zahra_salamolah_alayha_59_pzh_imam_hussain_alayhesalam_.gif" width="136" height="141" border="0"></a><a target="_blank" href="https://www.karbobala.com/live/hazrat_abalfazl"><img src="http://s8.picofile.com/file/8348619676/ya_zahra_salamolah_alayha_59_pzh_haram_hazrat_abbas_alayhesalam.gif" width="136" height="141" border="0"></a></p><p align="center"> </p><p align="center"> </p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43626"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/home/1398/13980711934464e9.jpg" width="539" height="225" border="0"></a></p><p align="center"> </p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">**************</p><p align="center">&nbsp;حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p align="center">راهپیمایی میلیونی اربعین، حاصل مجاهدت مدافعان حرم است</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s3.picofile.com/file/8375106218/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_RMAHMMHA_1441_8_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=40771"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=40771</span></a></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://qaem14.blog.ir/1398/07/21/ya zahra SALAMOLAH ALAYHA 59 ARBAEEN HOUSSANIE ALAYHE SALAM RMAHMMHA 1441821 ESNHSHBY"><font size="7"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">ادامه مطلب</span></font></a></p><p align="center"><br><b>**************</b></p><p align="center"><b><img alt="http://cdn.persiangig.com/preview/mWUF5NgLKC/ya zahra SALAMOLAH ALAYHA 59 estefade az mataleb ba zekre salavat azad ast.gif" class="transparent" src="http://cdn.persiangig.com/preview/mWUF5NgLKC/ya zahra SALAMOLAH ALAYHA 59 estefade az mataleb ba zekre salavat azad ast.gif" width="431" height="89"></b></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102)"><img alt="صلی الله علیک یا فاطمه الزهراء سلام اللهعلیها" src="http://cdn.persiangig.com/preview/xO67hKnwOo/1214.gif" width="431" hspace="0" height="32" border="0"></span></font></b></font></p><p style="text-align: center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8352992634/ya_zahra_salamolah_alayha_59_6_allahoma_ajel_levaliyek_alfaraj.png" width="539" height="151" border="0"></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات<br><br><font size="5">الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم</font></font></span></b></font></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#006600"><span style="color: #008080">التماس دعا</span></font></span></b></font></p> text/html 2019-10-13T05:14:14+01:00 arbaeen-hussaini.mihanblog.com السلام علیک یا فاطمة الزهراء (س) السلام علیک یا فاطمة الزهراء (س) مجموعه مهم‌ترین بیانات حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای درباره اربعین | پدیده الهی اربعین | توصیه‌هایی برای اربعین http://arbaeen-hussaini.mihanblog.com/post/4 <style type="text/css"><!--a:hover { color: #FF9900; text-decoration: none; }a:link { color: #008AFF; text-decoration: none; }a:visited { color: #008AFF; text-decoration: none; }table.MsoTableGrid    {border:1.0pt solid black;    font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    }table.MsoTableColorfulGrid    {font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    color:black;    }--></style><p align="center"><font color="#008080"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ</span></font></p><p align="center"><font color="#008080"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها</span></font></p><p align="center">غدیر؛ نصب جانشین و توجه به مسأله امامت</p><p align="center"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj3" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="120" height="111" border="0"><param name="movie" value="http://cdn.persiangig.com/preview/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf"><param name="quality" value="High"><embed src="http://cdn.persiangig.com/preview/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj3" quality="High" width="120" height="111"></object></p><p align="center">&nbsp;1.76 مگابایت</p><p align="center"><b><a target="_blank" title="سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم" href="http://cdn.persiangig.com/download/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf/dl"><span style="background-color: #FFFF00"><font size="2" color="#008080">دریافت فایل فلش</font></span></a><span style="background-color: #FFFF00"><font size="2"><font color="#008080"> </font><font color="#D3523B">-</font><font color="#008080">&nbsp;</font></font><a target="_blank" title="سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم" href="http://s8.picofile.com/file/8346887300/ya_zahra_salamollah_alayha_59_328_.txt.html"> <font size="2" color="#008080">دریافت کد</font></a></span></b></p><p align="center"> </p><p align="center"><b><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/search-result?q=%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C&amp;nt=99,101,2,4,9,1,16,"><img src="http://s9.picofile.com/file/8339675300/ya_zahra_salamolah_alyha_salamati_va_tajil_dar_faraj_imam_mahdie_fateme_salavat_255_1111_1184_1600_311_313_3_.png" width="421" height="139" border="0"></a></b></p><p align="center"><a target="_blank" href="https://tv.razavi.ir/index/"><img src="http://s8.picofile.com/file/8348619018/ya_zahra_salamolah_alayha_59_8_.gif" width="136" height="141" border="0"></a><a target="_blank" href="https://www.karbobala.com/live/imam_hussain"><img src="http://s9.picofile.com/file/8348619476/ya_zahra_salamolah_alayha_59_pzh_imam_hussain_alayhesalam_.gif" width="136" height="141" border="0"></a><a target="_blank" href="https://www.karbobala.com/live/hazrat_abalfazl"><img src="http://s8.picofile.com/file/8348619676/ya_zahra_salamolah_alayha_59_pzh_haram_hazrat_abbas_alayhesalam.gif" width="136" height="141" border="0"></a></p><p align="center"> </p><p align="center">**************</p><p align="center">&nbsp;حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p align="center">مجموعه مهم‌ترین بیانات حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای درباره اربعین</p><p align="center">&nbsp;پدیده الهی اربعین</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s2.picofile.com/file/8375076534/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAMmambikhdrbaha_esnhshby_1441.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center">&nbsp;حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p align="center">مجموعه مهم‌ترین بیانات حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای درباره اربعین</p><p align="center">&nbsp;توصیه‌هایی برای اربعین</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s5.picofile.com/file/8375077118/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAMmambikhdrbaha_esnhshby_1441_2_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40749"><font color="#008080">http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40749</font></a></span></p><p align="center"> </p><p align="center"><a target="_blank" href="http://qaem14.blog.ir/1398/07/21/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20ARBAEEN%20HOUSSANIE%20ALAYHE%20SALAMmambikhdrbaha%20esnhshby%201441"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00"><font size="7">ادامه مطلب</font></span></a></p><p align="center"><br><b>**************</b></p><p align="center"><b><img alt="http://cdn.persiangig.com/preview/mWUF5NgLKC/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20estefade%20az%20mataleb%20ba%20zekre%20salavat%20azad%20ast.gif" class="transparent" src="http://cdn.persiangig.com/preview/mWUF5NgLKC/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20estefade%20az%20mataleb%20ba%20zekre%20salavat%20azad%20ast.gif" width="431" height="89"></b></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102)"><img alt="صلی الله علیک یا فاطمه الزهراء سلام اللهعلیها" src="http://cdn.persiangig.com/preview/xO67hKnwOo/1214.gif" width="431" hspace="0" height="32" border="0"></span></font></b></font></p><p style="text-align: center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8352992634/ya_zahra_salamolah_alayha_59_6_allahoma_ajel_levaliyek_alfaraj.png" width="539" height="151" border="0"></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات<br><br><font size="5">الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم</font></font></span></b></font></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#006600"><span style="color: #008080">التماس دعا</span></font></span></b></font></p> text/html 2019-10-11T20:13:13+01:00 arbaeen-hussaini.mihanblog.com السلام علیک یا فاطمة الزهراء (س) السلام علیک یا فاطمة الزهراء (س) حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین http://arbaeen-hussaini.mihanblog.com/post/3 <style type="text/css"><!--a:hover { color: #FF9900; text-decoration: none; }a:link { color: #008AFF; text-decoration: none; }a:visited { color: #008AFF; text-decoration: none; }table.MsoTableGrid    {border:1.0pt solid black;    font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    }table.MsoTableColorfulGrid    {font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    color:black;    }--></style><p align="center"><font color="#008080"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ</span></font></p><p align="center"><font color="#008080"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها</span></font></p><p align="center">غدیر؛ نصب جانشین و توجه به مسأله امامت</p><p align="center"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj3" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="120" height="111" border="0"><param name="movie" value="http://cdn.persiangig.com/preview/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf"><param name="quality" value="High"><embed src="http://cdn.persiangig.com/preview/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj3" quality="High" width="120" height="111"></object></p><p align="center">&nbsp;1.76 مگابایت</p><p align="center"><b><a target="_blank" title="سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم" href="http://cdn.persiangig.com/download/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf/dl"><span style="background-color: #FFFF00"><font size="2" color="#008080">دریافت فایل فلش</font></span></a><span style="background-color: #FFFF00"><font size="2"><font color="#008080"> </font><font color="#D3523B">-</font><font color="#008080">&nbsp;</font></font><a target="_blank" title="سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم" href="http://s8.picofile.com/file/8346887300/ya_zahra_salamollah_alayha_59_328_.txt.html"> <font size="2" color="#008080">دریافت کد</font></a></span></b></p><p align="center"> </p><p align="center"><b><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/search-result?q=%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C&amp;nt=99,101,2,4,9,1,16,"><img src="http://s9.picofile.com/file/8339675300/ya_zahra_salamolah_alyha_salamati_va_tajil_dar_faraj_imam_mahdie_fateme_salavat_255_1111_1184_1600_311_313_3_.png" width="421" height="139" border="0"></a></b></p><p align="center"><a target="_blank" href="https://tv.razavi.ir/index/"><img src="http://s8.picofile.com/file/8348619018/ya_zahra_salamolah_alayha_59_8_.gif" width="136" height="141" border="0"></a><a target="_blank" href="https://www.karbobala.com/live/imam_hussain"><img src="http://s9.picofile.com/file/8348619476/ya_zahra_salamolah_alayha_59_pzh_imam_hussain_alayhesalam_.gif" width="136" height="141" border="0"></a><a target="_blank" href="https://www.karbobala.com/live/hazrat_abalfazl"><img src="http://s8.picofile.com/file/8348619676/ya_zahra_salamolah_alayha_59_pzh_haram_hazrat_abbas_alayhesalam.gif" width="136" height="141" border="0"></a></p><p align="center"> </p><p align="center"> </p><p align="center"> </p><p align="center">**************</p><p align="center">&nbsp;حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s5.picofile.com/file/8374929400/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center">امام خامنه ای:</p><p align="center">شهادت حسین‌بن‌علی (سلام‌الله‌علیه) فوق همه‌ی شهادتها است؛ ببینید چطور بعد از هزار و دویست - سیصد سال دلها را مثل مغناطیسی میکشاند. اربعین را ببینید،‌ این راه‌پیمایی را ببینید، این اشتیاق جوانها به قبر آن بزرگوار و زیارت آن بزرگوار را ببینید، این مجالس روضه‌خوانی و سینه‌زنی را ببینید؛ اینها جاذبه است، این برکتی است که خدا به آن فداکاری داده است. 1397/12/22</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></a></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=41853&amp;nt=2&amp;year=1397&amp;tid=6575">http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=41853&amp;nt=2&amp;year=1397&amp;tid=6575</a></span></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244">https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244</a></span></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamHosein/Arbaein/VijeName.aspx">http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamHosein/Arbaein/VijeName.aspx</a></span></p><p align="center">حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s2.picofile.com/file/8374929242/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_2_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center">امام خامنه ای:</p><p align="center">در سریال‌ها به مسائل ملّی بپردازید؛ از شهدای عزیز، از دفاع مقدّس، از انقلاب، از سبک زندگی اسلامی، از انگیزه‌های ایمانیِ ملّت و مظاهر آن، از ایستادگی‌شان در برابر ابرجنایت‌کاران و مفسدان عالم، از راه‌پیمایی اربعین و و و ... بگویید؛ عظمت و استقلال و شجاعت و ظرفیّتهای علمی و عملی این ملّت را با زبان هنر بیان کنید. 1397/08/25</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=41016&amp;nt=4&amp;year=1397&amp;tid=6575"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=41016&amp;nt=4&amp;year=1397&amp;tid=6575</font></span></a></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244">https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244</a></span></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamHosein/Arbaein/VijeName.aspx">http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamHosein/Arbaein/VijeName.aspx</a></span></p><p align="center">حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s2.picofile.com/file/8374929800/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_3_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center">امام خامنه ای:</p><p align="center">یک نمونه همین راه‌پیمایی عظیمِ اربعین است؛ این واقعاً یک پدیده است، یک پدیده‌ی الهی است، یک پدیده‌ی معنوی است. حقیقتاً قابل توصیف نیست؛ مثل خیلی از این پدیده‌های مهمّ الهی، درست قابل تفسیر هم نیست؛ یعنی نمیشود این حادثه را تحلیل کرد. این‌جور این جمعیّتِ عظیمِ میلیونی راه بیفتند، در ظرف چند سال این تحقّق پیدا کند، شکل پیدا کند 1396/08/22</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=38174&amp;nt=2&amp;year=1396&amp;tid=6575"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=38174&amp;nt=2&amp;year=1396&amp;tid=6575</span></a></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244">https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244</a></span></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamHosein/Arbaein/VijeName.aspx">http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamHosein/Arbaein/VijeName.aspx</a></span></p><p align="center">&nbsp;حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s2.picofile.com/file/8374938492/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_4_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center">امام خامنه ای:</p><p align="center">همیشه اربعین پیاده‌روی بود امّا این حرکت عظیم که یک نماد بسیار زیبا و پرشکوهی از حضور پیروان اهل‌بیت و علاقمندان به اهل‌بیت هست؛ این نبود، ما این را نداشتیم، این را خدای متعال در اختیار ما گذاشت، خدا را بایستی شاکر باشیم.۱۳۹۶/۰۸/۱۵</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=38110&amp;nt=2&amp;year=1396&amp;tid=6575"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=38110&amp;nt=2&amp;year=1396&amp;tid=6575</span></a></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244">https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244</a></span></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamHosein/Arbaein/VijeName.aspx">http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamHosein/Arbaein/VijeName.aspx</a></span></p><p align="center">&nbsp;حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s5.picofile.com/file/8374940250/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_5_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center">امام خامنه ای:</p><p align="center">پیاده‌روی اربعین نشان‌دهنده‌ی این است که این راه، راه عشق است؛ منتها نه عشق مجنونانه، عشق همراه بصیرت؛ مثل عشق اولیا به خدا.1395/09/03</p><p align="center">پیاده‌روی اربعین ان‌شاءﷲ یک نعمت پایدار خواهد بود و برای ملّت ایران و ملّت عراق، مایه‌ی عزّت و سربلندی و افتخار خواهد بود.1395/09/03</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=34995&amp;nt=2&amp;year=1395&amp;tid=6575"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=34995&amp;nt=2&amp;year=1395&amp;tid=6575</span></a></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244">https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244</a></span></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamHosein/Arbaein/VijeName.aspx">http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamHosein/Arbaein/VijeName.aspx</a></span></p><p align="center">حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s2.picofile.com/file/8374941950/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_6_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center">امام خامنه ای:</p><p align="center">این حرکت عظیم میلیونی بین نجف و کربلا را، بین نجف و امام حسین را مشاهده میکنید؟ این شور و شوق را میبینید؟ این حرکت آن‌وقتی که لازم باشد با خطر همراه بشود‌، باز هم این شور و شوق در ملّت ما، در مردم ما، در جوانهای ما وجود دارد؛ این را باید نگه ‌داشت، این آن چیزی است که ضامن بقای این کشور است.1395/08/26</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=34912&amp;nt=2&amp;year=1395&amp;tid=6575"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=34912&amp;nt=2&amp;year=1395&amp;tid=6575</span></a></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244">https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244</a></span></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamHosein/Arbaein/VijeName.aspx">http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamHosein/Arbaein/VijeName.aspx</a></span></p><p align="center">حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s5.picofile.com/file/8374950284/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_7_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center">امام خامنه ای:</p><p align="center">این حرکت حرکت عشق و ایمان است؛ ما هم از دور نگاه میکنیم به این حرکت، و غبطه میخوریم به حال آن کسانى که این توفیق را پیدا کردند و این حرکت را انجام دادند. این کسانى که این راه را طى کردند و این حرکت عاشقانه را و مؤمنانه را دارند انجام میدهند، واقعاً دارند حسنه‌اى را انجام میدهند. این یک شعار بزرگ است، لا تُحِلّوا شَعائِرَ الله، این بلاشک جزو شعائرالله است. جا دارد که امثال بنده که محرومیم از این‌جور حرکتها عرض بکنیم که «یا لیتنا کنّا معکم فنفوز فوزاً عظیماً». 1394</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=31593&amp;nt=2&amp;year=1394&amp;tid=6575"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=31593&amp;nt=2&amp;year=1394&amp;tid=6575</span></a></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244">https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244</a></span></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamHosein/Arbaein/VijeName.aspx"><span style="background-color: #FFFF00">http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamHosein/Arbaein/VijeName.aspx</span></a></p><p align="center">حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s4.picofile.com/file/8374958392/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_8_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center">امام خامنه ای:</p><p align="center">اگر ظرفیّتهای کشورهای اسلامی بر روی هم مجتمع بشود، آن وقت امّت اسلامی نشان خواهد داد که عزّت الهی یعنی چه؛ تمدّن عظیم اسلامی را به جوامع عالَم نشان خواهند داد؛ باید هدف ما این باشد و این راه‌پیمایی اربعین میتواند یک وسیله‌ی گویایی برای تحقّق این هدف باشد. 1398/06/27</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=43702"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=43702</span></a></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=43625">http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=43625</a></span></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244">https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244</a></span></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamHosein/Arbaein/VijeName.aspx"><span style="background-color: #FFFF00">http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamHosein/Arbaein/VijeName.aspx</span></a></p><p align="center">حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s4.picofile.com/file/8374965726/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_9_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center">امام خامنه ای:</p><p align="center">آنچه برای ما نقل میشود از رفتار شما برادران عزیز عراقی در مواکبِ میانِ راه و رفتار کریمانه‌ی شما با زائران حسینی، چیزهایی است که نظیر ندارد؛ در دنیای امروز این چیزها نظیر ندارد. همچنان که خود راه‌پیمایی اربعین در تاریخ نظیر ندارد، رفتار کریمانه‌ی شما هم حقیقتاً نظیر و شبیهی ندارد. 1398/06/27</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></a></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=43597">http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=43597</a></span></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244">https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244</a></span></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamHosein/Arbaein/VijeName.aspx"><span style="background-color: #FFFF00">http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamHosein/Arbaein/VijeName.aspx</span></a></p><p align="center">حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://s4.picofile.com/file/8374967942/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ARBAEEN_HOUSSANIE_ALAYHE_SALAM_1441_10_.png" width="539" height="762" border="0"></a></p><p align="center">امام خامنه ای:</p><p align="center">«اربعین با این حرکتی که عمدتاً بین نجف و کربلا در راه‌پیمایی هر سال به وجود می‌آید بین‌المللی شد؛ چشمهای مردم دنیا به این حرکت دوخته شد؛ امام حسین (علیه‌السّلام) و معرفت حسینی به برکت این حرکت عظیم مردمی بین‌المللی شد، جهانی شد.» 1398/06/27</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/video-content?id=43545"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/video-content?id=43545</span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/video-content?id=43524"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/video-content?id=43524</span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=43521"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=43521</span></a></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244">https://rasekhoon.net/photogallery/show/1464244</a></span></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamHosein/Arbaein/VijeName.aspx"><span style="background-color: #FFFF00">http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamHosein/Arbaein/VijeName.aspx</span></a></p><p align="center"> </p><p align="center"><a target="_blank" href="http://qaem14.blog.ir/1398/07/19/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20ARBAEEN%20HOUSSANIE%20ALAYHE%20SALAM%20144110"><font size="7"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">ادامه مطلب</span></font></a></p><p align="center"><br><b>**************</b></p><p align="center"><b><img alt="http://cdn.persiangig.com/preview/mWUF5NgLKC/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20estefade%20az%20mataleb%20ba%20zekre%20salavat%20azad%20ast.gif" class="transparent" src="http://cdn.persiangig.com/preview/mWUF5NgLKC/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20estefade%20az%20mataleb%20ba%20zekre%20salavat%20azad%20ast.gif" width="431" height="89"></b></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102)"><img alt="صلی الله علیک یا فاطمه الزهراء سلام اللهعلیها" src="http://cdn.persiangig.com/preview/xO67hKnwOo/1214.gif" width="431" hspace="0" height="32" border="0"></span></font></b></font></p><p style="text-align: center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8352992634/ya_zahra_salamolah_alayha_59_6_allahoma_ajel_levaliyek_alfaraj.png" width="539" height="151" border="0"></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات<br><br><font size="5">الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم</font></font></span></b></font></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#006600"><span style="color: #008080">التماس دعا</span></font></span></b></font></p> text/html 2019-10-11T18:54:35+01:00 arbaeen-hussaini.mihanblog.com السلام علیک یا فاطمة الزهراء (س) السلام علیک یا فاطمة الزهراء (س) ویژه ماه صفر و اربعین حسینی علیه السلام ... | انتخابات؛ نفوذ دشمن | زمینه را برای روی کار آوردن یک دولت جوان و حزب‌اللهی آماده کنید | هرچه انتخاب کنید برای خودتان انتخاب کرده‌اید ... http://arbaeen-hussaini.mihanblog.com/post/2 <style type="text/css"><!--a:hover { color: #FF9900; text-decoration: none; }a:link { color: #008AFF; text-decoration: none; }a:visited { color: #008AFF; text-decoration: none; }table.MsoTableGrid    {border:1.0pt solid black;    font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    }table.MsoTableColorfulGrid    {font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    color:black;    }--></style><p align="center"><font color="#008080"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ</span></font></p><p align="center"><font color="#008080"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها</span></font></p><p align="center">غدیر؛ نصب جانشین و توجه به مسأله امامت</p><p align="center"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj3" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="120" height="111" border="0"><param name="movie" value="http://cdn.persiangig.com/preview/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf"><param name="quality" value="High"><embed src="http://cdn.persiangig.com/preview/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj3" quality="High" width="120" height="111"></object></p><p align="center">&nbsp;1.76 مگابایت</p><p align="center"><b><a target="_blank" title="سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم" href="http://cdn.persiangig.com/download/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf/dl"><span style="background-color: #FFFF00"><font size="2" color="#008080">دریافت فایل فلش</font></span></a><span style="background-color: #FFFF00"><font size="2"><font color="#008080"> </font><font color="#D3523B">-</font><font color="#008080">&nbsp;</font></font><a target="_blank" title="سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم" href="http://s8.picofile.com/file/8346887300/ya_zahra_salamollah_alayha_59_328_.txt.html"> <font size="2" color="#008080">دریافت کد</font></a></span></b></p><p align="center"> </p><p align="center"><b><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/search-result?q=%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C&amp;nt=99,101,2,4,9,1,16,"><img src="http://s9.picofile.com/file/8339675300/ya_zahra_salamolah_alyha_salamati_va_tajil_dar_faraj_imam_mahdie_fateme_salavat_255_1111_1184_1600_311_313_3_.png" width="421" height="139" border="0"></a></b></p><p align="center"><a target="_blank" href="https://tv.razavi.ir/index/"><img src="http://s8.picofile.com/file/8348619018/ya_zahra_salamolah_alayha_59_8_.gif" width="136" height="141" border="0"></a><a target="_blank" href="https://www.karbobala.com/live/imam_hussain"><img src="http://s9.picofile.com/file/8348619476/ya_zahra_salamolah_alayha_59_pzh_imam_hussain_alayhesalam_.gif" width="136" height="141" border="0"></a><a target="_blank" href="https://www.karbobala.com/live/hazrat_abalfazl"><img src="http://s8.picofile.com/file/8348619676/ya_zahra_salamolah_alayha_59_pzh_haram_hazrat_abbas_alayhesalam.gif" width="136" height="141" border="0"></a></p><p align="center"> </p><p align="center"> </p><p align="center">**************</p><p align="center">ویژه ماه صفر و اربعین حسینی علیه السلام ...</p><p align="center"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj6" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="421" height="575" border="0">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<param name="movie" value="http://cdn.persiangig.com/preview/GXe3i6ANfb/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_vmsvaha_1441_esnhshdd.swf">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<param name="quality" value="High">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<embed src="http://cdn.persiangig.com/preview/GXe3i6ANfb/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_vmsvaha_1441_esnhshdd.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj6" quality="High" width="421" height="575"></object></p><p align="center">حجم:&nbsp; 360.60 کیلوبایت</p><p align="center">اندازه اصلی: 1012 * 1383</p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><a target="_blank" href="http://cdn.persiangig.com/download/GXe3i6ANfb/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_vmsvaha_1441_esnhshdd.swf/dl">دریافت فایل ویژه نامه (<span lang="en-us">SWF</span>)</a>&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://s5.picofile.com/file/8374370550/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_vmsvaha_1441_esnhshdd.txt.html"><font color="#008080">دریافت کد ویژه نامه به همراه کل مطلب</font></a></span></p><p align="center">**************</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/video-content?id=38727"><img src="http://s2.picofile.com/file/8374367092/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_fdrn_esnhshdd.png" width="539" height="103" border="0"></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=32035"><img src="http://s9.picofile.com/file/8374111084/yazahra_salam_allah_alayha_nm_esnhshd.png" width="421" height="595" border="0"></a></p><p align="center"><font size="1">حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای</font></p><p align="center"><font size="1">نفوذ موریانه</font></p><p align="center"><font size="1">&nbsp;انتخابات؛ نفوذ دشمن</font></p><p align="center"><font size="1">«مردم در باب انتخابات باید خیلی متوجّه باشند: اگر فرض کنیم عنصر نفوذی به شکلی وارد مجلس شورای اسلامی بشود یا وارد مجلس خبرگان بشود یا در ارکان دیگر نظام نفوذ بکند، مثل موریانه از داخل میجَود و پایه‌ها را سست میکند و فرو میریزد.» ۱۳۹۴/۱۰/۱۴</font></p><p align="center"><font size="2" color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00; font-weight:700">منبع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=32035"><span style="background-color: #FFFF00"><font size="2" color="#008080">http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=32035</font></span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=42628"><img src="http://s3.picofile.com/file/8374366800/ya_zahra_SALAMOLAH_ALAYHA_59_ZRBRKADJVHFK_esnhshdd.png" width="421" height="595" border="0"></a></p><p align="center">&nbsp;<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://farsi.khamenei.ir/flash/embedplayer.swf?dataFilename=http://farsi.khamenei.ir/audio-rss-v2?id=14461" width="340" height="25"><param name="movie" value="http://farsi.khamenei.ir/flash/embedplayer.swf?dataFilename=http://farsi.khamenei.ir/audio-rss-v2?id=14461"><embed href="http://farsi.khamenei.ir/flash/embedplayer.swf?dataFilename=http://farsi.khamenei.ir/audio-rss?id=32425" name="audioPlayer32425" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://get.adobe.com/flashplayer/" width="340" height="25"></object></p><p align="center"><font size="1">حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای</font></p><p align="center">زمینه را برای روی کار آوردن یک دولت جوان و حزب‌اللهی آماده کنید ... <font size="1">بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان ۱۳۹۸/۰۳/۰۱</font></p><p align="center"><font size="1">حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای</font></p><p align="center"><font size="1">هرچه انتخاب کنید برای خودتان انتخاب کرده‌اید. انتخاب خوب شما به خود شما برمیگردد؛ اگر ... من یک نکته‌ی دیگر هم عرض بکنم که نکته‌ی آخر باشد. برادران عزیز، خواهران عزیز، فرزندان عزیز من، جوانان! هرچه انتخاب کنید برای خودتان انتخاب کرده‌اید. انتخاب خوب شما به خود شما برمیگردد؛ اگر انتخاب با غفلت انجام بدهید که انتخاب بدی از آب دربیاید و از کار دربیاید، بدی‌اش به شما برمیگردد؛ خاصیّت کار این است. با اختیار و با اراده دارید یک اقدامی را انجام میدهید، سعی کنید کار را درست انجام بدهید. اگر درست و با دقّت انجام دادید، دو فایده میبرید: اوّلاً خدای متعال از شما راضی میشود که کار را درست انجام داده‌اید؛ ثانیاً نتیجه‌ی کار به احتمال زیاد نتیجه‌ی درست خواهد بود. ... انتخاب که میخواهید بکنید، بشناسید و انتخاب کنید؛ بشناسید. به دینشان، به تعهّدشان، به وفاداری‌شان به انقلاب، به ایستادگی‌شان در راه انقلاب، به عزم و اراده‌شان، به شجاعتشان و به مرعوب نشدنشان خاطرجمع بشوید، [آن‌وقت‌] رأی بدهید؛ چه در انتخابات مجلس شورای اسلامی، چه در انتخابات مجلس خبرگان؛ ... آنجایی هم که نمی‌شناسید، نگویید من نمی‌شناسم پس رأی نمیدهم؛ نه، بروید سراغ کسانی که به دین آنها، به تعهّد آنها و به بصیرت آنها اطمینان دارید، از آنها سؤال کنید؛ این راه علاج است. بنابراین، راه روشن است، هدف روشن است، وظیفه و تکلیف روشن است، کار هم بزرگ است. ... بدانید بعد از این هم خدای متعال پیروزی نهایی را برای شما ملّت ایران و برای این کشور مقدّر فرموده است و ان‌شاءالله شما به نتیجه خواهید رسید و خدای متعال دشمنان شما را مغلوب خواهد کرد و به فضل الهی دشمن نخواهد توانست به این انقلاب و به این نظام اسلامی هیچ‌گونه ضربه‌ای وارد کند. دیدار مردم نجف‌آباد 1394/12/05</font></p><p align="center"><font size="2" color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00; font-weight:700">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=42628"><font size="2"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=42628</span></font></a></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><font size="2"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/audio-content?id=32425"><font color="#008080">http://farsi.khamenei.ir/audio-content?id=32425</font></a></font></span></p><p align="center">‌<a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=1174"><span style="background-color: #FFFF00">انتخابات</span></a>؛ <a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=1176"> <span style="background-color: #FFFF00">انتخابات مجلس خبرگان</span></a>؛ <a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=1177"> <span style="background-color: #FFFF00">انتخابات مجلس شورای اسلامی</span></a>؛ <a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6592"> <span style="background-color: #FFFF00">نفوذ دشمن</span></a>؛</p><p align="center"> </p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://qaem14.blog.ir/1398/07/13/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20vmsvaha%201441%20esnhshdd"><font size="7"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">ادامه مطلب</span></font></a></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">**************</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">سایر صفحات:</span></font></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><font size="1" color="#D3523B"><span style="font-weight: 700"><a target="_blank" href="http://arbaeen-hussaini.blog.ir">http://arbaeen-hussaini.blog.ir</a></span></font></span></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://arbaeen-hussaini.mihanblog.com"><span style="background-color: #FFFF00"><font size="1">http://arbaeen-hussaini.mihanblog.com</font></span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://1313-287.mihanblog.com"><span style="background-color: #FFFF00"><font size="1">http://1313-287.mihanblog.com</font></span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://shahide-modafe-haram.mihanblog.com"><span style="background-color: #FFFF00"><font size="1">http://shahide-modafe-haram.mihanblog.com</font></span></a></p><p align="center"><b><img alt="http://cdn.persiangig.com/preview/mWUF5NgLKC/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20estefade%20az%20mataleb%20ba%20zekre%20salavat%20azad%20ast.gif" class="transparent" src="http://cdn.persiangig.com/preview/mWUF5NgLKC/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20estefade%20az%20mataleb%20ba%20zekre%20salavat%20azad%20ast.gif" width="431" height="89"></b></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102)"><img alt="صلی الله علیک یا فاطمه الزهراء سلام اللهعلیها" src="http://cdn.persiangig.com/preview/xO67hKnwOo/1214.gif" width="431" hspace="0" height="32" border="0"></span></font></b></font></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات<br><br><font size="5">الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم</font></font></span></b></font></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#006600"><span style="color: #008080">التماس دعا</span></font></span></b></font></p> text/html 2019-10-11T18:25:50+01:00 arbaeen-hussaini.mihanblog.com السلام علیک یا فاطمة الزهراء (س) السلام علیک یا فاطمة الزهراء (س) حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین | اربعین؛ خیمه جهانی اباعبدالله(ع) http://arbaeen-hussaini.mihanblog.com/post/1 <style type="text/css"><!--a:hover { color: #FF9900; text-decoration: none; }a:link { color: #008AFF; text-decoration: none; }a:visited { color: #008AFF; text-decoration: none; }table.MsoTableGrid    {border:1.0pt solid black;    font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    }table.MsoTableColorfulGrid    {font-size:11.0pt;    font-family:"Calibri","sans-serif";    color:black;    }--></style><p align="center"><font color="#008080"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ</span></font></p><p align="center"><font color="#008080"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها</span></font></p><p align="center">غدیر؛ نصب جانشین و توجه به مسأله امامت</p><p align="center"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj3" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="120" height="111" border="0"><param name="movie" value="http://cdn.persiangig.com/preview/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf"><param name="quality" value="High"><embed src="http://cdn.persiangig.com/preview/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj3" quality="High" width="120" height="111"></object></p><p align="center">&nbsp;1.76 مگابایت</p><p align="center"><b><a target="_blank" title="سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم" href="http://cdn.persiangig.com/download/65DoNJoTN8/ya_zahra_salamollah_alayha_59_(328).swf/dl"><span style="background-color: #FFFF00"><font size="2" color="#008080">دریافت فایل فلش</font></span></a><span style="background-color: #FFFF00"><font size="2"><font color="#008080"> </font><font color="#D3523B">-</font><font color="#008080">&nbsp;</font></font><a target="_blank" title="سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم" href="http://s8.picofile.com/file/8346887300/ya_zahra_salamollah_alayha_59_328_.txt.html"> <font size="2" color="#008080">دریافت کد</font></a></span></b></p><p align="center"> </p><p align="center"><b><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/search-result?q=%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C&amp;nt=99,101,2,4,9,1,16,"><img src="http://s9.picofile.com/file/8339675300/ya_zahra_salamolah_alyha_salamati_va_tajil_dar_faraj_imam_mahdie_fateme_salavat_255_1111_1184_1600_311_313_3_.png" width="421" height="139" border="0"></a></b></p><p align="center"><a target="_blank" href="https://tv.razavi.ir/index/"><img src="http://s8.picofile.com/file/8348619018/ya_zahra_salamolah_alayha_59_8_.gif" width="136" height="141" border="0"></a><a target="_blank" href="https://www.karbobala.com/live/imam_hussain"><img src="http://s9.picofile.com/file/8348619476/ya_zahra_salamolah_alayha_59_pzh_imam_hussain_alayhesalam_.gif" width="136" height="141" border="0"></a><a target="_blank" href="https://www.karbobala.com/live/hazrat_abalfazl"><img src="http://s8.picofile.com/file/8348619676/ya_zahra_salamolah_alayha_59_pzh_haram_hazrat_abbas_alayhesalam.gif" width="136" height="141" border="0"></a></p><p align="center"> </p><p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;">**************</p><p align="center">&nbsp;حماسه راهپیمایی اربعین / حادثه‌ اربعین کربلا/ پیاده‌روی اربعین</p><p align="center">اربعین؛ خیمه جهانی اباعبدالله(ع)</p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575"><img src="http://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/43675/B/13980714_0143675.jpg" width="539" height="754" border="0"></a></p><p align="center">اربعین؛ خیمه جهانی اباعبدالله(ع)</p><p align="center">حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای:</p><p align="center">«اربعین با این حرکتی که عمدتاً بین نجف و کربلا در راه‌پیمایی هر سال به وجود می‌آید بین‌المللی شد؛ چشمهای مردم دنیا به این حرکت دوخته شد؛ امام حسین (علیه‌السّلام) و معرفت حسینی به برکت این حرکت عظیم مردمی بین‌المللی شد، جهانی شد.» ۱۳۹۸/۰۶/۲۷</p><p align="center"><font color="#D3523B"><span style="background-color: #FFFF00">منابع (ادامه مطلب):</span></font></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#D3523B"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575">http://farsi.khamenei.ir/tag-content?id=6575</a></font></span></p><p align="center"><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#D3523B"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=43675">http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=43675</a></font></span></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://farsi.khamenei.ir/video-content?id=43545"><span style="background-color: #FFFF00">http://farsi.khamenei.ir/video-content?id=43545</span></a></p><p align="center"> </p><p align="center"><a target="_blank" href="http://qaem14.blog.ir/1398/07/19/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20AKHJAAAESNHSHBI"><font size="7"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">ادامه مطلب</span></font></a></p><p align="center"> </p><p align="center"><b>**************</b></p><p align="center"><b><img alt="http://cdn.persiangig.com/preview/mWUF5NgLKC/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20estefade%20az%20mataleb%20ba%20zekre%20salavat%20azad%20ast.gif" class="transparent" src="http://cdn.persiangig.com/preview/mWUF5NgLKC/ya%20zahra%20SALAMOLAH%20ALAYHA%2059%20estefade%20az%20mataleb%20ba%20zekre%20salavat%20azad%20ast.gif" width="431" height="89"></b></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102)"><img alt="صلی الله علیک یا فاطمه الزهراء سلام اللهعلیها" src="http://cdn.persiangig.com/preview/xO67hKnwOo/1214.gif" width="431" hspace="0" height="32" border="0"></span></font></b></font></p><p style="text-align: center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8352992634/ya_zahra_salamolah_alayha_59_6_allahoma_ajel_levaliyek_alfaraj.png" width="539" height="151" border="0"></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#008080">سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء صلوات<br><br><font size="5">الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم</font></font></span></b></font></p><p style="text-align: center"><font class="text4"><b><span style="background-color: #FFFF00"><font color="#006600"><span style="color: #008080">التماس دعا</span></font></span></b></font></p>